Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio ei usko, että ajoneuvoliikenteen hinnoittelusta kertyvä raha palautuisi kuntiin tasapuolisesti.

Verotetaanko auton käytöstä vai omistamisesta?

Liikenne- ja viestintäministeriölle (LV…