LAKIKLINIKKA

Millä perusteella voidaan puuttua viranhaltijan

sananvapauteen?

Eduskunnan oikeusasiamies on 9.10.2015 antanut ratkaisun viranhaltijan sananvapautta koskevassa asiassa.

Tapauksessa kunnan viranhaltijat oliva…