mielipide

Eikö mitään uutta

kuntien ja valtion suhteissa?

Valtiovarainministeriö on äskettäin hyväksynyt kuntien lakisääteisiä tehtäviä koskevat sääntelypolitiikan periaatteet (3.10.2016). Niiden tavoitteena on saada aikaan…