[ Sote ja maakunnat ]

10

kysymystä järjestöjen sote-roolista

Järjestöt ja yleishyödylliset toimijat hakevat sijaa maakuntien vastuulle todennäköisesti siirtyvistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Kolmas sektori on kirjoittamaton kortti muutoksessa.

Jouni Lampinen

Pelastakaa lapset -järjestön pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta:

1 Oletteko hyvin mukana sote-uudistuksen valmistelussa?

- Olemme saaneet lausua suunnitelmista eri vaiheissa, mutta kokemus on, että mitenkään erityisesti näkemyksemme eivät ole tulleet kuulluiksi.

2 Onko maakunta kilpailutuksen järjestäjänä uhka vai mahdollisuus?

- Jos maakunnat toteuttavat kilpailutukset laajoina kokonaisuuksina, ei meillä eikä muilla järjestöillä tai pienillä paikallisilla yrityksillä ole mahdollisuutta pärjätä. Mikäli ostot tai kilpailutukset tehdään pienempinä osina, on meillä mahdollisuus.

3 Voitteko olla yrityksen alihankkija?

- Emme. Olemme itsenäinen palveluntuottaja.

4 Pärjäättekö sote-uudistuksessa?

- Tietenkin uskomme pärjäämiseemme. Meillä on laadukkaat palvelut, hyvin koulutetut ammattilaiset, pitkää kehittämistyötä taustalla ja talouspohja kunnossa.

Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Sarita Friman-Korpela:

5 Mitä kolmas sektori merkitsee sote-palveluille tänä päivänä?

- Nämä toimijat ovat merkittäviä ja usein korvaamattomia kumppaneita sote-palveluissa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

6 Entä tulevaisuudessa?

- Kolmannella sektorilla on erinomaiset mahdollisuudet pärjätä jatkossakin kunnan ja maakunnan kumppanina erilaisissa rooleissa.

7 Mitä hyvää maakunta- ja sote-uudistus voi tuoda järjestöille?

- Mahdollisuutta kasvaa, erikoistua sekä kehittää asiantuntijuutta entistä enemmän oman asiakas- ja jäsenkunnan tarpeisiin.

Kirkkohallituksen perheneuvonnan johtava asiantuntija Anne Anttonen:

8 Miten löydätte paikkanne uudistuksen toteutuessa?

- Kuntien kanssa solmitut ostopalvelusopimukset pyritään siirtämään maakuntiin.

9 Mikä on suurin kysymysmerkki tällä hetkellä?

- Odotamme tarkempia määrittelyjä palveluntuottajan henkilöstön koulutusvaatimuksista. Perheneuvojalta edellytetään kirkon perheneuvonnan erityiskoulutusta, joka vastaa psykoterapeutiksi pätevöittävää koulutusta. Kaikki työntekijämme eivät kuulu sosiaali- tai terveysalan rekistereihin.

10 Muuttaako sote-uudistus toimintanne luonnetta?

- Taustallamme on pitkä sielunhoidollisen työn perinne, jossa keskeistä on ehdoton vaitiolo ja luottamuksellisuus. Liittyminen yhteiseen tietojärjestelmään ja asiakastietojen luovuttaminen, vaikka suppeastikin, herättää hämmennystä. Menetämmekö jotain ominaislaadustamme, jos liitymme liian läheisesti yhteiskunnan verkostoihin?

[ Faktat ]

50 000 ammattilaista

SOSTEn Järjestöbarometrin (2016) mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000.

Sote-järjestöissä on 1,3 miljoonaa jäsentä, puoli miljoonaa vapaaehtoista, 260 000 vertaistukijaa ja 50 000 ammattilaista.

Palveluita tuottavia sote-järjestöjä on reilut 900.

Pelastakaa lapset on lastensuojelu- ja lastenoikeusjärjestö.

Kirkon perheneuvonta tarjoaa yleishyödyllisenä toimijana terapeuttista keskusteluapua parisuhteeseen ja perheeseen liittyvissä ongelmissa.

[ Faktat ]

50 000 ammattilaista

SOSTEn Järjestöbarometrin (2016) mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöjä on Suomessa noin 10 000.

Sote-järjestöissä on 1,3 miljoonaa jäsentä, puoli miljoonaa vapaaehtoista, 260 000 vertaistukijaa ja 50 000 ammattilaista.

Palveluita tuottavia sote-järjestöjä on reilut 900.

Pelastakaa lapset on lastensuojelu- ja lastenoikeusjärjestö.

Kirkon perheneuvonta tarjoaa yleishyödyllisenä toimijana terapeuttista keskusteluapua parisuhteeseen ja perheeseen liittyvissä ongelmissa.