[ Pääkirjoitus ]

Kun pelko vie luottamuksen

Luottamus on kunnallisen päätöksenteon ytimessä. Kuntapäättäjien on lunastettava kuntalaisten luottamus. Poliittisin perustein valittujen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen luottamus tekee mahdolliseksi lainmukaiset päätökset. Kuntien ja valtion välille tarvitaan luottamusta.

Luottamusta ja epäluottamusta kunnanhallituksen päätöksenteossa tutkineet Risto Harisalo ja Jari Stenvall kiteyttävät luottamuksen merkitystä: ”Luottamus on jopa valtaakin tärkeämpi tekijä, koska se mahdollistaa ja rajoittaa vallan käyttöä. Luottamus on vallan valtaa. Ilman luottamusta valta joutuu hakemaan apua manipulaatiosta, vilpistä ja jopa pakosta.” (Acta nro 151, 2002)

KUNTALAISET kokevat kunnallisen päätöksenteon etäiseksi. Medialla on iso rooli tämän kuilun kuromisessa, jotta kuntalaiset saavat oikeaa tietoa päätöksenteosta ja sen taustoista. Työkaluna käytetään mm. lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Pahimmillaan paljastusjutut murentavat luottamusta kuntapäättäjien ja kuntalaisten välillä. Usein ne pitkässä juoksussa parantavat päätöksenteon laatua ja rakentavat luottamusta demokratiaan.

KITTILÄN tapauksessa kuntalaisten luottamus päätöksentekoon on murentunut. Kuntapäättäjien välinen keskinäinen epäluottamus on poikkeuksellisen syvää ja mennyt ihon alle. Pelko on ohjannut poliittista toimintaa. Valtion luottamus Kittilän toimintakykyyn vaikuttaa menneen. Toimittajien on paikoin vaikea tehdä kaikkia osapuolia tasapuolisesti käsitteleviä juttuja, koska kunnassa velloo uhkailuja suuntaan jos toiseenkin. Julkisuuslakiakaan ei aina tahdottaisi noudattaa.

LUOTTAMUSHENKILÖN luotettavuutta mitataan sillä, kykeneekö hän tekemään kunnan ja kuntalaisten kannalta parhaita päätöksiä, yli oman edun. Politiikka on erimielisyyksien ratkomista ja myös vaikutelmien luomista. Sillä, miltä asiat näyttävät ulospäin, on päätöksenteossa merkitystä. Julkisen vallan käytön tulisi kestää päivänvaloa kaikissa olosuhteissa.

Kittilän tarina on poikkeuksellinen draama kaikkine käänteineen. Luottamushenkilöiksi aikovien ei pidä kuitenkaan antaa sille liikaa painoarvoa. Normaalissa luottamustoiminnassa ei tarvitse pelätä syytteitä tai ikävää julkisuutta, kun pitää huolen päätöksenteon uskottavuudesta.

25. vuosikerta

ISSN 1236-0066

Aikakauslehtien liiton jäsen

13 numeroa vuonna 2017

JULKAISIJA

KL-Kustannus Oy

TOIMITUS

Päätoimittaja

Marja Honkakorpi

Tuottaja

Martta Nieminen,

Martan Media Oy

Ulkoasu

Kari Långsjö

Toimituksen assistentti

Sari Moberg

Toimituksen yhteystiedot:

toimitus@kuntalehti.fi

Puh. 050 599 6681

Postiosoite:

Toinen linja 14

00530 Helsinki (Kuntatalo)

ILMOITUKSET

Mediakortti:

kuntalehti.fi/mediakortti

Työpaikkailmoitukset:

asiakaspalvelu@kuntalehti.fi

kuntalehti.fi/asiakaspalvelu

Ilmoitusmyynti:

Marianne Lohilahti

Puh. 040 708 6640

marianne.lohilahti@netti.fi

Painopaikka:

Forssa Print Oy

TILAUKSET

Verkossa: kuntalehti.fi/tilaa

Sähköposti: kuntalehti@jaicom.com

Puh. 03 4246 5375

25. vuosikerta

ISSN 1236-0066

Aikakauslehtien liiton jäsen

13 numeroa vuonna 2017

JULKAISIJA

KL-Kustannus Oy

TOIMITUS

Päätoimittaja

Marja Honkakorpi

Tuottaja

Martta Nieminen,

Martan Media Oy

Ulkoasu

Kari Långsjö

Toimituksen assistentti

Sari Moberg

Toimituksen yhteystiedot:

toimitus@kuntalehti.fi

Puh. 050 599 6681

Postiosoite:

Toinen linja 14

00530 Helsinki (Kuntatalo)

ILMOITUKSET

Mediakortti:

kuntalehti.fi/mediakortti

Työpaikkailmoitukset:

asiakaspalvelu@kuntalehti.fi

kuntalehti.fi/asiakaspalvelu

Ilmoitusmyynti:

Marianne Lohilahti

Puh. 040 708 6640

marianne.lohilahti@netti.fi

Painopaikka:

Forssa Print Oy

TILAUKSET

Verkossa: kuntalehti.fi/tilaa

Sähköposti: kuntalehti@jaicom.com

Puh. 03 4246 5375