[ Sote ja maakunnat ]

Tehokkaalla kuntoutuksella pyritään estämään iäkkäiden potilaiden laitostumista.

Vanhuspalveluiden

kulujen erot selville

Tuoreen tutkimuksen mukaan suuri…