Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio ei usko, että ajoneuvoliikenteen hinnoittelusta kertyvä raha palautuisi kuntiin tasapuolisesti.

Verotetaanko auton käytöstä vai …