Monet paineet muuttavat

kunnan johtamista

Kunnan johtamisessa ei enää riitä, että asioita hoidetaan. Johtamisessa on tiedettävä päämäärät ja strategiset tavoitteet. Johtaminen on siirtynyt pois kunnanvirastosta, kohti verkosto…