tietoplus

Saksa uudistaa

HOITOVAKUUTUKSEN

Saksan vastaus vanhustenhuollon rahoitukseen on ollut luoda lakisääteinen hoitovakuutus, joka osittain korvaa pitkäaikaishoidon kustannuksia. Näin saksalaisilla on mahdollisuus rahoittaa pitkäaikaishoitoa vakuutuksen kautta.

Saksan vakuutusperäisen järjestelmän nuorin vakuutus, hoitovakuutus, täytti keväällä 20 vuotta. Hoitovakuutukseen on tulossa mittavia uudistuksia ensi vuoden alusta, jotta sen rahoituksen kestävyys voidaan varmistaa.

Pitkäaikaishoitoetuuksien laaja kirjo keventää hoitoa tarvitsevien henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä fyysistä, henkistä ja taloudellista kuormaa ja tukee heitä. Saksan liittovaltion terveysministeri Hermann Gröhe totesi, että hyvällä hoidolla on arvonsa, kun hän ilmoitti hoitovakuutuksen mittavista uudistuksista toukokuun lopulla.

Omaishoitajille on tulossa enemmän tukea esimerkiksi päivä- ja lyhytaikaishoitopaikkojen lisäämisellä.

Hoitovakuutus ei kata
kaikkia hoitokustannuksia

Sosiaalinen hoitovakuutus rahoitetaan periaatteessa puoliksi työnantajien ja työntekijöiden vakuutusmaksuilla, samoin kuin työttömyys-, sairaus- ja eläkevakuutus.

Sosiaalinen hoitovakuutus ei kata kaikkia hoidon kustannuksia. Se on osavakuutus tai perusvakuutusjärjestelmän osa. Jos kaikki hoidon etuudet rahoitettaisiin täysin hoitovakuutuksesta, se vaatisi huomattavasti korkeamman vakuutusmaksun. Nykyisin hoitovakuutuksen vakuutusmaksu on 2,05 prosenttia ja lapsettomille 2,3 prosenttia palkasta.

Sen maksavat työnantajat ja työntekijät puoliksi. Jotta suunnitellut uudistukset ovat mahdollisia, hoitovakuutusmaksua nostetaan 0,3 prosenttiyksikköä ensi vuoden alusta ja 0,2 prosenttiyksikköä toisen vaiheen tullessa voimaan vielä tämän hallituskauden aikana.

Saksassa on nykyisin 2,5 miljoonaa henkilöä, jotka saavat korvauksia hoitovakuutuksesta. Suurin osa hoitoa tarvitsevista ihmisistä haluaa olla kotona niin kauan kuin mahdollista: yli kaksi kolmasosaa hoitoa tarvitsevista saksalaisista saa hoitoa kotonaan ja heistä lähes 80 prosenttia hoidetaan omaisten voimin.

Hoidon tarpeen
arviointi

Hoitovakuutuksen ehtojen mukaan henkilö on hoidon tarpeessa, jos hänen odotetaan tarvitsevan pitkäaikaista apua vähintään kuusi kuukautta selviytyäkseen päivittäisistä toimistaan. Avun tarve koskee henkilökohtaista hygieniaa, syömistä, liikkumista sekä yleistä hoitoa ja kotiapua. Hoitoetuuksien määrä ei riipu iästä tai tuloista, vaan yksilöllisestä hoidontarpeen laajuudesta siten kuin sairausvakuutuksen lääketieteellinen osasto (lääkärit ja hoitotyöntekijät) sen on arvioinut.

Pitkäaikaishoidon rahaston perustaminen

Saksassa perustetaan uusi pitkäaikaishoidon rahasto, johon laitetaan vuosittain 0,1 prosenttia vakuutusmaksuista eli 1,2 miljardia euroa. Tällä taataan vuodesta 2035 lähtien hoitovakuutuksen etuudet 20 vuodeksi eteenpäin, jolloin suuret syntymäkohortit (1959–1967) tulevat hoidon tarpeeseen. Näin hoitovakuutuksen vakuutusmaksuja ei tarvitse nostaa kohtuuttomasti tulevaisuudessa.

Hoitovakuutuksen
toinen vaihe

Hoitovakuutuksen vahvistuslain toinen vaihe tulee voimaan vielä tämän hallituskauden aikana. Sen suurimpana uudistuksena on hoidon tarpeen uusi määritelmä: siirrytään kolmesta hoitoluokasta viiteen hoitoasteeseen sekä yhtenäistetään hoidon tarpeen määritelmää siten, että myös psyykkinen ja mentaalinen hoidon tarve otetaan huomioon.

Keskeistä on, mistä hoidon tarpeessa oleva selviää yksin ja missä hän tarvitsee apua. Uudistuksesta hyötyvät erityisesti dementiaa sairastavat henkilöt.

Vuonna 2014 on aloitettu kaksi malliprojektia hoidon tarpeen määrittelemiseksi niin, että hoidettavat arvioidaan vanhojen ja uusien sääntöjen mukaisesti. Lisäksi kartoitetaan hoitokodeissa annettavien hoitojen hoitoajat. Näiden tuloksia odotetaan vuoden 2015 alussa ja niitä käytetään hyväksi hoitovakuutuksen vahvistuslain toisessa vaiheessa.

Linkit: Saksan hoitovakuutus: http://www.bmg.bund.de/pflege.html

Hannele Häkkinen

Erityisasiantuntija

Suomen Kuntaliitto

Faktat

Etuuksiin muutoksia

Hoitovakuutuksen vahvistuslain ensimmäinen vaihe tulee voimaan 1.1.2015.

Hoitovakuutuksesta maksettavat etuudet nousevat neljä prosenttia kaikissa hoitoluokissa, hoitopaikkoihin palkataan lisää henkilökuntaa, hoitavia omaisia tuetaan perustamalla lisää päivä- ja lyhytaikaishoitopaikkoja. Lisäksi perustetaan pitkäaikaishoidon rahasto.

Kotona annettavaa hoitoa parannetaan seuraavasti:

- hoitoa lyhytaikaispaikalla korvataan kahdeksan viikkoa ja omaisen lomituksen tai sairauden aikaista hoitoa korvataan kuusi viikkoa vuodessa entisen neljän viikon asemesta

- päivä- ja yöhoitoa lisätään myös hoitorahan saajille

- matalan kynnyksen palveluja kehitetään: kodinhoitoa ja asioille saattajia korvataan

- asunnon muutostöihin ja apuvälineisiin annetaan lisärahoitusta

Omaishoitajien tuki:

- omaishoitajien tukimuotoja lisätään

- omaishoitajien ansionmenetystä korvataan 10 päivään asti, jos omaishoitajan täytyy järjestää hoito äkillisesti esim. omaisen aivohalvauksen jälkeen

Lisää hoitajia:

- ympärivuorokautisissa hoitopaikoissa lisätään hoitajien määrää huomattavasti

- lisäksi hoitajien koulutuspaikkoja lisätään ja luodaan yhteinen ensimmäisen vuoden perusta vanhusten- ja sairaanhoitajien koulutukselle, jotta siirtyminen työpaikasta toiseen olisi helpompaa

Uusia ryhmäasumismuotoja:

- avohoidossa johdettuja pienryhmäasumispaikkoja lisää

- myös ryhmäasuntojen muutostöihin avustusta

Dementiaa sairastavat:

- dementiaa sairastaville lisää etuuksia, päivä- ja yöhoitoa

Klikkaa kuvaa niin näet tarkemmat tiedot ja suuremmat kuvat

Faktat

Etuuksiin muutoksia

Hoitovakuutuksen vahvistuslain ensimmäinen vaihe tulee voimaan 1.1.2015.

Hoitovakuutuksesta maksettavat etuudet nousevat neljä prosenttia kaikissa hoitoluokissa, hoitopaikkoihin palkataan lisää henkilökuntaa, hoitavia omaisia tuetaan perustamalla lisää päivä- ja lyhytaikaishoitopaikkoja. Lisäksi perustetaan pitkäaikaishoidon rahasto.

Kotona annettavaa hoitoa parannetaan seuraavasti:

- hoitoa lyhytaikaispaikalla korvataan kahdeksan viikkoa ja omaisen lomituksen tai sairauden aikaista hoitoa korvataan kuusi viikkoa vuodessa entisen neljän viikon asemesta

- päivä- ja yöhoitoa lisätään myös hoitorahan saajille

- matalan kynnyksen palveluja kehitetään: kodinhoitoa ja asioille saattajia korvataan

- asunnon muutostöihin ja apuvälineisiin annetaan lisärahoitusta

Omaishoitajien tuki:

- omaishoitajien tukimuotoja lisätään

- omaishoitajien ansionmenetystä korvataan 10 päivään asti, jos omaishoitajan täytyy järjestää hoito äkillisesti esim. omaisen aivohalvauksen jälkeen

Lisää hoitajia:

- ympärivuorokautisissa hoitopaikoissa lisätään hoitajien määrää huomattavasti

- lisäksi hoitajien koulutuspaikkoja lisätään ja luodaan yhteinen ensimmäisen vuoden perusta vanhusten- ja sairaanhoitajien koulutukselle, jotta siirtyminen työpaikasta toiseen olisi helpompaa

Uusia ryhmäasumismuotoja:

- avohoidossa johdettuja pienryhmäasumispaikkoja lisää

- myös ryhmäasuntojen muutostöihin avustusta

Dementiaa sairastavat:

- dementiaa sairastaville lisää etuuksia, päivä- ja yöhoitoa