Viidakko-oppaat

auttaisivat useampiakin

Tietääkö kansalainen mille viranomaiselle hänen asiansa kuuluu?

Kansalaisneuvonta on vuoden ajan vastannut kansalaisten kysymyksiin, jotka koskevat asiointia eri viranomaisten kanssa. Useimmiten vastaus sisältää ohjeet oikean viranomaisen puoleen kääntymisestä.

Viranomaisasiaa neuvonnassa ei voi saada vireille.

merja ojansivu

Kansalaisneuvonta toimii Valtiokonttorin alaisuudessa ja sen yksitoista palveluneuvojaa työskentelevät Kouvolassa. Henkilökunta siirtyi neuvonnan palvelukseen entisestä Kouvolan hätäkeskuksesta sen siirryttyä Kuopioon.

Kansalaisneuvonnan yhtenä tavoitteena on vähentää hätäkeskuksiin tulevia kyselyitä. Kansalaiset kysyvät hätäkeskuksista usein samoja asioita, joissa kansalaisneuvonta voi heitä auttaa.

Työttömyys ja eläkkeet
usein kysyttyjä aiheita

Kansalaisneuvonnasta vastaava Valtiokonttorin jaostopäällikkö Minna Kuitunen kertoo toiminnan lähteneen verkkaisesti käyntiin. Kansalaiset eivät aluksi tuntuneet löytävän uutta palvelumuotoa. Vasta aktiivinen markkinointi on tuonut lisää puheluita ja yhteydenottoja.

Yhteydenottoja tulee noin 250 kuukaudessa. Puolet ottaa yhteyttä puhelimitse ja puolet sähköpostilla.

Tähän mennessä yhteydenottoja on tullut 12 400. Palveluneuvojat pystyisivät vastaamaan paljon suurempaankin kysymystulvaan. Jopa 50 000 kyselyyn voitaisiin Valtiokonttorin mukaan vastata ilman vastausajan pidentymistä.

- Kysymyksiä tulee paljon työttömyydestä, lastenhoidosta, eläkkeistä, asumisesta ja sähköisistä palveluista.

Usein kysymykset ovat kausiluontoisia, syksyllä kysytään opiskelusta ja veroilmoituslomakkeiden tultua verotuksesta, Kuitunen kertoo.

Faktat

Kansalaisneuvonta vastaa nopeasti

Kansalaisneuvonta palveluneuvojat ohjaavat kansalaisia kääntymään kysymyksineen oikean viranomaisen tai sähköisen palvelun puoleen.

Neuvojat antavat tukipalvelua viranomaisten sähköisten palveluiden käytössä: mistä löytyy oikea lomake, miten kirjaudutaan. Itse lomakkeen täytössä kansalaisneuvo ei opasta.

Kansalaisneuvonta vastaa kysymyksiin puhelimitse, sähköpostitse ja sähköisellä lomakkeella. Esimerkiksi puhe- ja kuulovammaiset voivat käyttää myös tekstiviestejä.

Yli 90 prosenttia tapauksista hoidetaan ensimmäisessä puhelussa. Lähes kaikkiin puheluihin vastataan alle 30 sekunnissa.

Kansalaisneuvonta palvelee numerossa 0295 000 ma–pe klo 8–21 ja la klo 9–15.

Palvelu on maksuton, mutta operaattori perii paikallisverkko-, matkapuhelin- tai tekstiviestimaksun.

Kansalaisneuvonta liittyy valtionvarainministeriön koordinoimaan sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaan.

Klikkaa kuvaa niin näet tarkemmat tiedot ja suuremmat kuvat

Kansalaisneuvonnan neuvoja

Kuntalehti testasi muutamalla kysymyksellä Kansalaisneuvonnan vastausvalmiutta.

Miten voin saada lapseni oman koulupiirin ulkopuolella olevaan kouluun? Pitääkö tehdä joku anomus ja mihin?

Lapselle voi hakea koulunkäyntioikeutta vieraaseen kuntaan tai oman kunnan toiseen kouluun. Kunnasta riippuen löytyy tulostettavia lomakkeita tai kunnan oma sähköinen asiointipalvelu. Lisätietoja voi kysyä kunnan sivistyspalveluista, jonne myös toimitetaan hakemus.

Miksi viranomaisten palveluihin päästäkseen pitää olla verkkopankkitunnukset? Miten muuten voisi päästä käyttämään viranomaispalveluita?

Osa sähköisistä palveluista edellyttää käyttäjältä niin sanottua vahvaa tunnistautumista. Toisin sanoen palveluntarjoaja haluaa varmistua palvelun käyttäjän henkilöllisyydestä. Sähköisesti tämä varmistus tehdään joko henkilökohtaisilla, omaan henkilötunnukseen sidotuilla verkkopankkitunnuksilla, kännykkäliittymän mobiilivarmenteella tai sähköisellä varmennekortilla. Kyseessä on yleinen tapa tunnistautua julkishallinnon erilaisiin asiointipalveluihin.

Verkkopankkitunnuksilla tunnistautuminen julkishallinnon palveluun on tietoturvallinen tapa todistaa oma henkilöllisyys palveluntarjoajalle.

Muita vaihtoehtoja viranomaispalveluiden käyttöön ovat asioiminen henkilökohtaisesti joko viranomaisen omassa asiointipisteessä tai kuntien Yhteispalvelupisteessä.

Mille viranomaiselle voin tehdä ilmoituksen lapsen pahoinpitelystä, voiko ilmoittaa nimettömästi?

Lastensuojeluilmoitus tehdään kunnan sosiaalitoimistoon. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, kirjallisesti tai käymällä virastossa henkilökohtaisesti. Kiireellisissä tilanteissa tai virka-ajan ulkopuolella ilmoitus voidaan tehdä sosiaalipäivystykseen tai hätäkeskukseen.

Jos henkilöllä on lain mukaan velvollisuus lastensuojeluilmoituksen tekemiseen, ei hän voi tehdä ilmoitusta ilmoittamatta nimeään. Yksityishenkilö voi jättää henkilöllisyytensä ilmoittamatta.

Löydän muistamattoman vanhuksen harhailemasta kaupungilla. Mille taholle minun on tehtävä ilmoitus?

Pyydetään soittamaan 112:een.

Jos asuu kaupungin vuokra-asunnossa ja muuttaa toisen kaupungin vuokra-asuntoon, maksaako kunta muuttokustannukset?

Kunnan sosiaalitoimesta voi anoa toimeentulotukea muuttokustannuksiin. Tuen saaminen riippuu toimeentulotuen myöntämisedellytyksistä, jotka pohjautuvat tuloharkintaan.

Muutosta tai takuuvuokrasta aiheutuvat kustannukset käsitellään pääsääntöisesti siinä kunnassa, missä oleskeltaessa kustannukset erääntyvät maksettavaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimeentulotukea tulee hakea sen kunnan sosiaalitoimesta, mistä hakija on muuttamassa pois, koska muuttokustannukset yleensä erääntyvät, ennen kuin muutto uuteen asuntoon toteutuu.

Missä kunnassa on parhaat terveyspalvelut, miten voin ilmoittautua sen kunnan palveluitten käyttäjäksi, ja saanko jostain matkakustannukset?

Potilas voi valita terveysaseman, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palveluistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Kerrallaan voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana.

Terveysaseman vaihdosta on ilmoitettava sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä.

Jos potilas valitsee terveyskeskuksen oman kuntansa ulkopuolelta, Kela voi myöntää matkakorvauksen enintään niiden kustannuksen mukaisesti, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään sellaiseen terveyskeskukseen, josta henkilö voisi hoidon tosiasiallisesti saada.

Faktat

Kansalaisneuvonta vastaa nopeasti

Kansalaisneuvonta palveluneuvojat ohjaavat kansalaisia kääntymään kysymyksineen oikean viranomaisen tai sähköisen palvelun puoleen.

Neuvojat antavat tukipalvelua viranomaisten sähköisten palveluiden käytössä: mistä löytyy oikea lomake, miten kirjaudutaan. Itse lomakkeen täytössä kansalaisneuvo ei opasta.

Kansalaisneuvonta vastaa kysymyksiin puhelimitse, sähköpostitse ja sähköisellä lomakkeella. Esimerkiksi puhe- ja kuulovammaiset voivat käyttää myös tekstiviestejä.

Yli 90 prosenttia tapauksista hoidetaan ensimmäisessä puhelussa. Lähes kaikkiin puheluihin vastataan alle 30 sekunnissa.

Kansalaisneuvonta palvelee numerossa 0295 000 ma–pe klo 8–21 ja la klo 9–15.

Palvelu on maksuton, mutta operaattori perii paikallisverkko-, matkapuhelin- tai tekstiviestimaksun.

Kansalaisneuvonta liittyy valtionvarainministeriön koordinoimaan sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaan.

Kansalaisneuvonnan neuvoja

Kuntalehti testasi muutamalla kysymyksellä Kansalaisneuvonnan vastausvalmiutta.

Miten voin saada lapseni oman koulupiirin ulkopuolella olevaan kouluun? Pitääkö tehdä joku anomus ja mihin?

Lapselle voi hakea koulunkäyntioikeutta vieraaseen kuntaan tai oman kunnan toiseen kouluun. Kunnasta riippuen löytyy tulostettavia lomakkeita tai kunnan oma sähköinen asiointipalvelu. Lisätietoja voi kysyä kunnan sivistyspalveluista, jonne myös toimitetaan hakemus.

Miksi viranomaisten palveluihin päästäkseen pitää olla verkkopankkitunnukset? Miten muuten voisi päästä käyttämään viranomaispalveluita?

Osa sähköisistä palveluista edellyttää käyttäjältä niin sanottua vahvaa tunnistautumista. Toisin sanoen palveluntarjoaja haluaa varmistua palvelun käyttäjän henkilöllisyydestä. Sähköisesti tämä varmistus tehdään joko henkilökohtaisilla, omaan henkilötunnukseen sidotuilla verkkopankkitunnuksilla, kännykkäliittymän mobiilivarmenteella tai sähköisellä varmennekortilla. Kyseessä on yleinen tapa tunnistautua julkishallinnon erilaisiin asiointipalveluihin.

Verkkopankkitunnuksilla tunnistautuminen julkishallinnon palveluun on tietoturvallinen tapa todistaa oma henkilöllisyys palveluntarjoajalle.

Muita vaihtoehtoja viranomaispalveluiden käyttöön ovat asioiminen henkilökohtaisesti joko viranomaisen omassa asiointipisteessä tai kuntien Yhteispalvelupisteessä.

Mille viranomaiselle voin tehdä ilmoituksen lapsen pahoinpitelystä, voiko ilmoittaa nimettömästi?

Lastensuojeluilmoitus tehdään kunnan sosiaalitoimistoon. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, kirjallisesti tai käymällä virastossa henkilökohtaisesti. Kiireellisissä tilanteissa tai virka-ajan ulkopuolella ilmoitus voidaan tehdä sosiaalipäivystykseen tai hätäkeskukseen.

Jos henkilöllä on lain mukaan velvollisuus lastensuojeluilmoituksen tekemiseen, ei hän voi tehdä ilmoitusta ilmoittamatta nimeään. Yksityishenkilö voi jättää henkilöllisyytensä ilmoittamatta.

Löydän muistamattoman vanhuksen harhailemasta kaupungilla. Mille taholle minun on tehtävä ilmoitus?

Pyydetään soittamaan 112:een.

Jos asuu kaupungin vuokra-asunnossa ja muuttaa toisen kaupungin vuokra-asuntoon, maksaako kunta muuttokustannukset?

Kunnan sosiaalitoimesta voi anoa toimeentulotukea muuttokustannuksiin. Tuen saaminen riippuu toimeentulotuen myöntämisedellytyksistä, jotka pohjautuvat tuloharkintaan.

Muutosta tai takuuvuokrasta aiheutuvat kustannukset käsitellään pääsääntöisesti siinä kunnassa, missä oleskeltaessa kustannukset erääntyvät maksettavaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimeentulotukea tulee hakea sen kunnan sosiaalitoimesta, mistä hakija on muuttamassa pois, koska muuttokustannukset yleensä erääntyvät, ennen kuin muutto uuteen asuntoon toteutuu.

Missä kunnassa on parhaat terveyspalvelut, miten voin ilmoittautua sen kunnan palveluitten käyttäjäksi, ja saanko jostain matkakustannukset?

Potilas voi valita terveysaseman, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palveluistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Kerrallaan voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana.

Terveysaseman vaihdosta on ilmoitettava sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä.

Jos potilas valitsee terveyskeskuksen oman kuntansa ulkopuolelta, Kela voi myöntää matkakorvauksen enintään niiden kustannuksen mukaisesti, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään sellaiseen terveyskeskukseen, josta henkilö voisi hoidon tosiasiallisesti saada.