sote ja maakunnat

Ulkoistuksissa

pitkiä

sopimuksia

Hallitus haluaa varmistaa sote-uudistuksen läpimenoa rajoittamalla kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen laajoja ja pitkäaikaisia ulkoistuksia. Väliaikai…