Raumalainen taksiyrittäjä Harri Pettersson hoitaa samalla autolla koululaisten kyydit ja vanhusten asiointimatkat. Kunta maksaa päivähinnan.

Kyydeissä

piilee iso

säästövara

Kun samassa autossa viedään ja haetaan lapset koulust…