Raumalainen taksiyrittäjä Harri Pettersson hoitaa samalla autolla koululaisten kyydit ja vanhusten asiointimatkat. Kunta maksaa päivähinnan.
Raumalainen taksiyrittäjä Harri Pettersson hoitaa samalla autolla koululaisten kyydit ja vanhusten asiointimatkat. Kunta maksaa päivähinnan.

Kyydeissä

piilee iso

säästövara

Kun samassa autossa viedään ja haetaan lapset koulusta sekä kyyditään mummot ja papat asioimaan, rahaa säästyy. Viitseliäät kunnat rakentavat lakisääteisistä kyydeistä järkeviä logistisia ketjuja.

Merja Ojansivu kuvat: Jussi Vierimaa

Tampereella, Raumalla, Kuopiossa ja Kainuussa on kehitelty kuljetusten yhdistämismalleja, jotka kelpaavat malliksi muillekin. Yhdistelypelissä ovat mukana koulukyydit, vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kyydit sekä palveluliikenne, jolla autetaan vanhuksia tulemaan toimeen kodeissaan.

Rauman kaupungin logistiikkasuunnittelija Risto Peltonen tiivistää yksinkertaisen nyrkkisäännön: kerätkää useampia ihmisiä samaan ajoneuvoon ja tehkää kuljetusten yhteishankintoja yli hallintokuntarajojen.

Hänen mielestään olennaista on päästä eroon kalliista taksitaksamaailmasta.

- Jos asiakas saa tilata kyydin luottotaksilta, jonka palvelua ei koskaan kilpailuteta, se tulee kalliiksi kunnalle.

Autolle töitä koko päiväksi

Rauma järkeistää kuljetuksia yhdistämällä sosiaali- ja terveystoimen kyytejä ja koulukyytejä. Sama taksi vie aamulla koululaiset kouluun, ajaa sen jälkeen kunnan järjestelyvastuulla olevia vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain asiakaskyytejä sekä vie koululaiset iltapäivällä kotiin.

Peltosen mukaan palasia yhdistämällä samalle kuljettajalle ja autolle saadaan töitä koko päiväksi.

Raumalaisen Rauman Tilataksipalvelun kuljetusyrittäjä Harri Pettersson kuljettaa tilataksillaan koululapsia ja vanhuksia kaupungin kanssa kilpailutetulla sopimuksella vuoden 2018 loppuun. Järjestely alkoi viime vuoden elokuussa.

- Tämä on yrittäjälle turvallinen ja hyvä järjestely, koska pitkän sopimuksen ansiosta pystyn ennakoimaan paremmin työt ja kehittämään toimintaa.

Pettersson arvostaa myös sitä, että asiakkaat tulevat tutuiksi. Tilaukset tulevat autoille taksikeskuksen kautta, ja etusijalla kyydeissä ovat kaupungin kanssa sopimuksen tehneet taksit.

Ylipalvelu jäi pois

Rauman kaupunki säästi kilpailutusmallilla ensimmäisen puolen vuoden aikana 250 000 euroa. Se on iso säästö miljoonan euron kuljetusbudjetissa.

Risto Peltosen mukaan taksitaksalla toimiminen tulee kunnille kaikkein kalleimmaksi. Siinä on tavallaan piikki auki, ja se mahdollistaa pienen kikkailun. Esimerkiksi tuttu taksikuski voi ehdottaa asiakkaalle kyytiä silloin kun hänelle sopii, vaikkei asiakkaalla niin tarvetta olisikaan.

- Ylipalvelu jäi pois. Kyydit järjestetään silti asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, Peltonen korostaa.

Ryhtyessään järjestämään kuljetuksia uusiksi Peltonen sai kuulla, ettei vammaispalvelulain kuljetuksille voi tehdä mitään, koska kyseessä on subjektiivinen oikeus. Kyse ei kuitenkaan ole oikeudesta yksityiskyytiin taksitaksalla, vaan oikeus kyytiin.

Kokonaissuunnittelu tärkeintä

Tuomi Logistiikka Oy:n henkilöliikennepäällikkö Erkki Harju sanoo, että matkojen yhdistely on yksi osa toimintaa, mutta asian ydin on toimintojen ja kuljetusten kokonaissuunnittelussa, kuljetuspalvelujen yhteishankinnoissa ja prosessien tehokkuudessa.

- Kun tapahtumia ohjataan ja seurataan, saadaan päätöksenteolle arvokasta tietoa, jolla voidaan hakea uusia toimintamalleja ja toimintaa edelleen tehostaa.

Kuljetusten järkeistämisellä sosiaalitoimen kuljetuskustannukset ovat nousseet Pirkanmaalla yhteensä kaksi prosenttia niissä kunnissa, joissa Tuomi Logistiikka ohjaa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaista liikennettä.

Muissa Pirkanmaan kunnissa vastaavat kustannukset ovat nousseet yhteensä 32 prosenttia.

Harjun mukaan Tuomi Logistiikan merkittävä etu asiakaskunnille on se, että veronmaksajat omistavat yhtiön.

- Se ohjaa vahvasti tekemisiämme ja kehitystoimenpiteitämme. Jaamme kunnille auliisti tietoa ja ideoita päätöksenteon tueksi.

Kainuussa isot säästöt

Kuljetuspäällikkö Hannu Hänninen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kuljetuspalveluista muistuttaa, että Kainuussa matkat ovat pitkiä. Matka keskussairaalaan voi maksaa 500 euroa eli enemmän kuin itse hoito.

- Kelan kuljetukset menevät omia teitään eikä niihin voi yhdistää kuntien maksamia kyytejä. Kaksi taksia voi ajaa peräkkäin samaan paikkaan, koska maksaja on eri taho. Laki ei salli yhdistämistä.

Hännisen laskelmien mukaan yhteiskunnan maksamia kustannuksia voitaisiin pienentää noin 20 prosenttia ja summa olisi 200 miljoonaa vuodessa, jos Kelan ja kuntien matkoja voitaisiin yhdistää.

Kainuun maakunnallisessa mallissa maksujärjestelmä on toteutettu siten, että kuljetuskustannukset tarkistetaan kuljetusyksikössä ja kuljetusyksikön päällikkö hyväksyy laskut. Yleensä laskutus pyörii vanhus- ja vammaispalveluiden kautta ja sosiaalityöntekijöiden aikaa kuluu rahaliikenteen hoitamiseen.

Maakuntauudistus muuttaa kuvion

Maakuntauudistus siirtää sosiaalihuollon lainsäädännön perusteella järjestettävät kuljetuspalvelut kuten vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset maakunnan vastuulle. Koulu- ja sote-kyytien yhdistäminen ei uudessa kuviossa onnistu, ellei kuljetuksia järjestetä jollain uudella yhteistyömallilla.

Kuntaliiton liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna toivoo, että myös Kelan kuljetusten organisointi tulisi maakuntien vastuulle, jolloin niitä voitaisiin koordinoida ja yhdistellä muiden sote-kuljetusten kanssa.

Vuoden 2019 alusta koululaiskuljetukset jäävät kuntien vastuulle. ELY-keskusten joukkoliikennetehtävät siirtyvät maakunnille. Kuntapohjaiset joukkoliikenneviranomaiset säilyttävät asemansa ja tehtävänsä. Joukkoliikenne ei kuitenkaan ole kuntien lakisääteinen tehtävä.

Etenkin isommilla kaupunkiseuduilla joukkoliikenteen fokus on työ-, opiskelu- ja muiden arkimatkojen sujuvuudessa sekä kaupunkikehityksen ja maankäytön tukemisessa.

- Maaseudulla olisi tärkeää koulukuljetusten, sote-kuljetusten ja muiden henkilökuljetustarpeiden koordinoinnin ja yhdistelyn tehostaminen, toteaa Vilkuna.

Kuntien järjestämä kutsujoukkoliikenne on tärkeää palveluliikennettä, jonka kohtalo on avoin, kun sote-kyydit menevät maakunnan järjestettäväksi. Edullinen yhdistely ei enää onnistu kunnan omilla päätöksillä, vaan tarvitaan yhteistyötä maakunnan kanssa.

Joukkoliikennevelvoite jää maakuntauudistuksessa peruskunnille, samoin koululaiskuljetukset. ♦

Näin Tampere, Kuopio ja Kainuu järkeistävät kuljetuksia

Tampere:

Tuomi Logistiikka Oy on Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistama hankinta- ja logistiikkayhtiö. Tuomi Logistiikan henkilöliikenneyksikkö suunnittelee ja järjestää kaikki Tampereen kaupungin kuntalaisten palveluihin liittyvät henkilökuljetukset, joissa kuntalainen ei voi käyttää yleistä joukkoliikennettä ja jotka lain perusteella kuuluvat kunnan järjestettäviksi.

Tuomi Logistiikka hoitaa lisäksi vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset yhdeksässä kunnassa.

Kokonaisuutena Tuomi Logistiikka hoitaa 1,25 miljoonaa yksilömatkaa. Matkoista kertyy 25 miljoonan euron potti autoilijoille.

Yhdisteltävät kuljetukset:

Kunkin kuljetustoiminnon sisällä on erityislasten koulukuljetuksia, kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakuljetuksia, ikäihmisten päivätoiminnan kuljetuksia, vammaispalvelulain (VPL) mukaisia ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisia asiointikuljetuksia.

Lisäksi järjestetään palveluliikennettä, kuten ikäihmisten kotona asumista tukevaa kutsujoukkoliikennettä ovelta ovelle ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulla olevia kiireettömiä potilaskuljetuksia.

Mitä keinoja käyttää:

VPL:n ja SHL:n kuljetuksissa on tuotannonohjausjärjestelmä, jossa asiakkaiden oikeudet ja matkaseuranta pysyvät järjestyksessä. Asiakkaiden tilaukset kirjataan järjestelmään, joka hakee asiakkaan tarpeita vastaavan kulkuneuvon, tutkii yhdistämismahdollisuudet ja lähettää tilauksen autoon. Takaisin päin tulevat kuljettajan kuittaukset asiakkaan kyytiin noususta ja poistumisista. Tämän perusteella järjestelmä tietää, mitä autoilijalle maksetaan.

Noin 40 000:n kuukausittaisen kuljetustapahtuman laskut tarkastetaan tietoteknisesti.

Esimerkki tavasta toimia:

Erityisryhmien kuljetuksissa on keskitetty kilpailutus, jolloin saadaan rakennettua autoilijoita kiinnostavia kokonaisuuksia ja siten myös hyviä hintoja.

Arvio säästöistä:

Vaikea sanoa, koska aikaisemmasta toiminnasta ei ole tilastoja. Tampereen vammaispalvelukuljetukset ovat nyt noin 6 miljoonaa euroa vuodessa. Jos kustannuskehitys olisi jatkunut ilman tehostamistoimia, kustannukset olisivat vähintään 40 miljoonaa euroa vuodessa.

Viimeksi tehdyllä taksikilpailutuksella ostetaan 20 prosenttia halvempaa liikennettä kuin mittaritaksalla. Pikkubusseilla kilpailutettu liikenne on 30–40 prosenttia edullisempaa kuin yksittäisiin tarpeisiin tilattu.

Pohjois-Savon matkojenyhdistelykeskus MYK:

MYK järjestää palveluliikennettä Kuopiossa, Leppävirroilla, Nilsiässä, Siilinjärvellä ja Varkaudessa sekä vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisia taksikyytejä Kuopiossa, Leppävirralla, Nilsiässä, Pielavedellä, Siilinjärvellä, Tuusniemellä ja Varkaudessa.

Yhdisteltävät kuljetukset:

Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain perusteella myönnettyjä kuljetuspalvelupäätösten mukaisia matkoja, esimerkiksi kehitysvammaisten ja vanhusten päiväryhmä- ja työtoimintakyytejä, joitakin koulukyytejä, palveluliikenteen matkoja sekä asiointikyytejä haja-asutusalueilla.

Mitä keinoja käyttää:

Asiakkaat tilaavat kyydit MYK:sta etukäteen viimeistään 1,5 tuntia ennen lähtöaikaa, jolloin kyytejä ehditään yhdistellä. Tilaukset tehdään MobiRouter-ohjelmaan, joka tarjoaa ja tekee automaattisesti yhdistelmäkyytejä. Yksi kuljetuspalvelusihteeri käy läpi seuraavan päivän etukäteen tilatut kyydit ja yhdistelee vielä tarvittaessa kyytejä.

MYK kilpailutti muutamia ns. päiväautoja, jotka ajavat tietyn ajan päivästä koulukyytejä ja muun ajan MYKn ohjauksessa VPL- ja SHL - kyytejä. Vanhusten ja kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintakyydit ajetaan ryhmäkyyteinä. Tiettyjä ryhmäkuljetuksia varten on kilpailutettu sopivan kokoista kalustoa, jotta samaan autoon mahtuu useampia matkustajia.

Samassa taksissa kuljetuspalveluasiakkaan kanssa saa matkustaa myös tavallisia matkustajia, jolloin kunnalle jää pienempi osuus maksettavaksi VPL-asiakkaan kyydistä.

Esimerkki tavasta toimia:

Palveluliikenneauto Pali hakee kipsi jalassa olevan koululaisen koulusta, hakee seuraavaksi vanhuksen kaupasta ja vie ensin koululaisen kotiin ja seuraavaksi vanhuksen.

Taksi on tilattu palvelukeskukseen viemään VPL-asiakasta jääkiekkopeliin jäähallille. Samasta palvelutalosta on lähdössä kaksi tavallista asiakasta samaan paikkaan. Kyydin kustannus jaetaan kaikkien matkustajien kesken ja VPL-asiakas maksaa vain omavastuun. Kunnalle jäävä maksuosuus pienenee.

Arvio säästöistä:

Säästöä tulee todella paljon, jos verrataan siihen, että kaikki asiakkaat kuljetettaisiin yksinään. Se ei edes onnistuisi olemassa olevalla kalustomäärällä.

Kainuun Matka-hanke:

Kainuun sosiaali- ja terveyskuntayhtymän hanke kuljetusten järkeistämiseksi. Käynnissä olevassa hankkeen toisessa vaiheessa sote-kuljetuksia avataan maaseudulla itse maksavien asiakkaiden käyttöön.

Yhdisteltävät kuljetukset:

Kuljetuspalvelujen yksikössä järjestellään vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia sekä kiireettömiä ilman ambulanssia tehtäviä potilaskuljetuksia laitosten välillä. Potilassiirrot tehdään omilla autoilla ja ostopalveluna takseilta. Palveluauto ajaa päivätaksalla vanhuksia asioimaan.

Mitä keinoja käyttää:

Luotu järjestelmä, jossa jo olemassa olevalle reitille voidaan yhdistää syrjäseuduilta itse maksavia asiakkaita. He maksavat normaalin linja-autolipun hinnan. Järjestelmällä autetaan kotona asuvia vanhuksia asioinnissa kuntakeskuksiin ja tuetaan samalla heidän kotona asumistaan.

Kaikki SHL- ja VPL-asiakkaat soittavat tilausnumeroon, jossa kuljetusjärjestelijä vastaa 24/7. Matkat yhdistellään ohjausjärjestelmän kautta ja välitetään sähköisesti takseille ( ja muutamalle joukkoliikenneluvalla toimivalle yrittäjälle) välityspäätteeseen. Numerosta annetaan myös tietoa ja opastusta käyttäjille ja ohjataan tarvittaessa oman kunnan sosiaalityöntekijälle.

Kiireettömät potilassiirrot hoidetaan kolmella omalla entisellä ambulanssilla. Kuljettajalla on hoitotason koulutus. Ensihoidon suorittamia kuljetuksia on saatu näin vähenemään. Osa kiireettömistä potilassiirroista tehdään takseilla, joiden palvelut on kilpailutettu.

Esimerkki tavasta toimia:

Kerätään useampia kuljetuspäätöksen saaneita samaan kyytiin ja sovitaan tietty viikonpäivä, jolloin samalta alueelta kaikki lähtevät asioille. Aikaisemmin jokainen sai käydä yksin asioimassa.

Arvio säästöistä:

Matkakustannukset nousivat ennen vuotta 2009 vuosittain 17 prosentin vauhdilla. Matkojen järjestelyn alettua kustannukset putosivat merkittävästi. Vuoden 2013 alusta luotiin maksukorttijärjestelmä ja panostettiin enemmän matkojen yhdistelyyn. Kustannukset laskivat merkittävästi.

Kela ja Kanta-Häme

valmistelevat

yhteishankintaa

Kansaneläkelaitos ja Hämeenlinnan seutu suunnittelevat liikkumispalveluiden yhteishankintaa. Kuljetuksia yhdistelemällä tavoitellaan mittavia säästöjä.

Valtion ja kuntien sekä Kelan julkisesti hankkimiin tai korvattuihin kuljetuksiin kuluu vuosittain yli miljardi euroa. Kokeilu on laatuaan ensimmäinen, jossa pyritään Kelan ja kuntien yhteiskyyteihin. Kyydit ovat lähinnä taksi- ja invataksikyytejä.

Yhteishankinta koskee kuljetuspalvelukeskusta ja liikennettä. Hankinnan kohteena ovat Kelan korvaamat matkat, vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset matkat sekä terveydenhuoltolain mukaiset kiireettömät potilassiirtokuljetukset.

Kuljetuspalvelukeskus hoitaisi asiakaspalvelua, välittäisi ja yhdistelisi matkoja ja jakaisi kuljetuskustannukset eri osapuolien maksettavaksi.

Laajassa hankinnassa ovat mukana Kelan lisäksi Hämeenlinna, Riihimäki, Janakkala, Hattula, Loppi, Hausjärvi, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä.

Hankintapilotin ohjausryhmän puheenjohtaja Reija Jääskeläinen Kelasta sanoo, että kunnilla ja Kelalla on pitkälti yhteiset asiakkaat, vaikka ne hoitavat kuljetuksia eri lainsäädäntöjen perusteella.

Kela toimii sairausvakuutuslain mukaan, kunnat toimeenpanevat vammaispalvelulakia sekä sosiaalihuoltolakia, ja sairaanhoitopiirit hoitavat kiireettömiä sairaankuljetuksia.

- Jos yhden ihmisen sijasta samassa taksissa istuu kaksi, niin siitä voi jo päätellä, että säästöpotentiaalia on olemassa.

Hankintailmoitus pyritään julkaisemaan kevään aikana.

Kun kyydittävät ovat pieniä koululaisia, kuljettaja huolehtii myös siitä, että kaikki tulee mukaan.
Kun kyydittävät ovat pieniä koululaisia, kuljettaja huolehtii myös siitä, että kaikki tulee mukaan.
Autonkuljettaja Mika Nummela auttaa Rauman Citymarketissa asioineen Siiri Lundénin palveluliikenteen autoon. Eila Nieminen tulee samaan kyytiin.
Autonkuljettaja Mika Nummela auttaa Rauman Citymarketissa asioineen Siiri Lundénin palveluliikenteen autoon. Eila Nieminen tulee samaan kyytiin.

Kela ja Kanta-Häme

valmistelevat

yhteishankintaa

Kansaneläkelaitos ja Hämeenlinnan seutu suunnittelevat liikkumispalveluiden yhteishankintaa. Kuljetuksia yhdistelemällä tavoitellaan mittavia säästöjä.

Valtion ja kuntien sekä Kelan julkisesti hankkimiin tai korvattuihin kuljetuksiin kuluu vuosittain yli miljardi euroa. Kokeilu on laatuaan ensimmäinen, jossa pyritään Kelan ja kuntien yhteiskyyteihin. Kyydit ovat lähinnä taksi- ja invataksikyytejä.

Yhteishankinta koskee kuljetuspalvelukeskusta ja liikennettä. Hankinnan kohteena ovat Kelan korvaamat matkat, vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset matkat sekä terveydenhuoltolain mukaiset kiireettömät potilassiirtokuljetukset.

Kuljetuspalvelukeskus hoitaisi asiakaspalvelua, välittäisi ja yhdistelisi matkoja ja jakaisi kuljetuskustannukset eri osapuolien maksettavaksi.

Laajassa hankinnassa ovat mukana Kelan lisäksi Hämeenlinna, Riihimäki, Janakkala, Hattula, Loppi, Hausjärvi, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä.

Hankintapilotin ohjausryhmän puheenjohtaja Reija Jääskeläinen Kelasta sanoo, että kunnilla ja Kelalla on pitkälti yhteiset asiakkaat, vaikka ne hoitavat kuljetuksia eri lainsäädäntöjen perusteella.

Kela toimii sairausvakuutuslain mukaan, kunnat toimeenpanevat vammaispalvelulakia sekä sosiaalihuoltolakia, ja sairaanhoitopiirit hoitavat kiireettömiä sairaankuljetuksia.

- Jos yhden ihmisen sijasta samassa taksissa istuu kaksi, niin siitä voi jo päätellä, että säästöpotentiaalia on olemassa.

Hankintailmoitus pyritään julkaisemaan kevään aikana.