lakia lukien

Pääkallokelit kaatavat kansaa - nostetaanko kuntia vastaan korvauskanteita?

Pääkallokelit ovat osa Suomen talvista arkea. Kansa liukastelee niin kaduilla, jalkakäytävillä kuin lenkkipoluillakin.

Kulkuväylän ylläpidosta vastaavan tahon on huolehdittava siitä, että väylä on aina vähintäänkin tyydyttävässä kunnossa.

Ylläpidon tarkat pelisäännöt ja vastuunjako on kirjattu lakiin kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978).

Näkemys I

Turun kaupungin (188 000 asukasta) kiinteistöliikelaitoksen ylläpitopäällikkö Mari Helin, mikä on talvikelien teille aiheuttama suurin riesa?

- Alvariinsa jäätyvät jalkakäytävät. Lämpötila sahaa täällä Lounais-Suomessa usein juuri sopivasti nollan molemmin puolin. Meille se tarkoittaa jatkuvaa taiteilua erityisesti alijäähtyneen sateen kanssa.

- Tänä talvena meillä on ollut muutamia tosi pahoja jääkelejä. Koko kaupunki on ollut joskus jäähuurteen alla.

Kuinka paljon Turun kaupungille esitetään korvausvaatimuksia huonosta liukkaudentorjunnasta?

- Meille tulee vuosittain pari sataa korvausvaatimusta. Pienimmillään kyse on silmälasien rikkoontumisesta liukastumisen yhteydessä. Suurimmillaan kyse on sitten jo vakavasta murtumisvammasta.

- Joskus harvoin meiltä vaaditaan korvauksia myös jääkelillä ruttaantuneista autoista.

Minkälaisista korvaussummista puhutaan vuositasolla?

Kokonaissumma on vaihdellut 60 000 ja 120 000 euron välillä. Meillä on sitä varten nimenomainen vakuutus. Vakuutusyhtiö hoitaa käytännön asiat.

Mikä on ”Ei talvikunnossapitoa” -kyltin juridinen merkitys? Vapauttaako se kunnan korvausvastuusta?

- Meillä on useita ”Ei talvikunnossapitoa” -kylttejä polkujen ja portaiden edessä. Kyllä ihmiset niitä väyliä siitä huolimatta ahkerasti käyttävät. Yhtään korvausvaatimusta sellaisella alueella liukastumisesta en kuitenkaan muista.

Näkemys II

Savukosken kunnan (1 050 asukasta) rakennusmestari Jarmo Ahtinen, mikä on teidän suurin murheenne liikenneväylien talvikunnossapidossa?

- Kapeat tiet, ja runsas lumi. Kinoksista syntyy näkemäesteitä ja pakkaantuneesta lumesta vaarallisia rännejä.

- Kunnan vastuulla ei ole laisinkaan jalkakäytäviä. Lapin ELY-keskuksella sen sijaan on hoitovastuullaan jalkakäytäviä pääteiden varsilla. Savukoski on Suomen harvaan asutuin kunta.

Onko kyläpolkujenne varrella ”Ei talvikunnossapitoa” -kylttejä?

- (Naurahdus.) Emme tunne sellaista kylttiä.

Mikä on taajamaväylienne talviylläpidon minimitaso?

- Liikennöitävyys. Kulkemaan on aina päästävä.

Onko Savukosken kunnalle ikinä tullut korvausvaatimuksia huonon talvikunnossapidon aiheuttamista henkilö- tai omaisuusvahingoista?

- Tiestön osalta en muista yhtään tapausta. Kunnan rakennusten pihoilla sattuu muutama liukastuminen vuosikymmenessä. Ei niistäkään ole koskaan korvauskiistoja syntynyt.

Näkemys III

Kuntaliiton johtava lakimies Leena Hoppu-Mäenpää, vapauttaako ”Ei talvikunnossapitoa” -kyltti kunnan kaikesta korvausvastuusta?

- Eteeni ei ole osunut kylttiä koskevaa riitaa.

- Kyltin nähdessään jokaisen tulisi tietysti ymmärtää, että siitä ei ole viisasta kulkea. Kulkeminen sellaisella alueella tapahtuu siis omalla vastuulla.

Kuinka kunnat yleensä hoitavat korvausvastuunsa?

- Vastuuvakuutuksella. Jos kunnalla on vastuuvakuutus, korvauskäsittelyn hoitaa vakuutusyhtiö. Tällöin vakuutusyhtiön asiantuntijat selvittävät, onko kunta lain mukaan korvausvastuussa kyseisessä yksittäistapauksessa. ♦

Klikkaa kuvaa niin näet tarkemmat tiedot ja suuremmat kuvat

Piirros Yrjö Klippi
Piirros Yrjö Klippi