mielipide

Maakuntalaki olisi perustuslain vastainen

Perustuslain 121 §:ssä, säädetään, että ”Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kuntien hallinnon yleisistä perusteista…