Potilaalla on lupa uskonsa kohtaamiseen

Sosiaali- ja terveydenhuollon perustehtävänä on turvata kaikille yhtäläiset mahdollisuudet terveyteen ja hyvinvointiin. Tehtävän toteutumiseen vaikuttavat monet asiat, kuten ihmisen us…