johtaminen, hankinnat

Kuva: Istock

EU:n tietosuoja-asetus on

KOKO YHTEISKUNNAN

MUUTOS

Kunnilla on vuosi aikaa saattaa toimintansa EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimalle tasolle. Muutos ulottuu erittäin laajalle.

tekstI: ville mi…