johtaminen, hankinnat

Tulospalkkiot valtaavat

kuntasektoria

Palkitsemisjärjestelmät yleistyvät kovalla vauhdilla kuntasektorilla. Tulospalkkion sai 9 350 työntekijää vuonna 2010 ja viisi vuotta myöhemmin 33 000.

Jouni Lampin…