lakia lukien

Vieläkö varoituskortti heiluu myös kuntatyöpaikalla?

ARI MÖLSÄ

ari.molsa@oikeusjuttu.fi

Kunta-alalla työskentelee – vielä hetken ennen sotea – kutakuinkin 400 000 henkilöä. Kolme neljäsosaa henkilöstöstä työskent…