lakiklinikka

Hankintalain mukaisen

rikosrekisteriotteen

käsittely hankintayksikössä

UUSI HANKINTALAKI (1397/2016) tuli voimaan 1.1.2017. Sen myötä EU-kynnysarvon ylittävissä hankintakokonaisuuksissa – tavaroissa, palvel…