Vietnamilainen Tran Huu Man leikkaa tomaatin rönsyjä Siggin veljesten suuressa kasvihuoneessa Närpiössä.

Tomaattikunnasta

otetaan mallia

Närpiössä peräti joka kymmenes asukas on taustaltaan

ulkomaalainen. Pudasjärvi tavoitte…