lakiklinikka

Konserniyhteisöjen hallintoelimiin kuuluvien esteellisyyssääntely

tiukentuu


LUOTTAMUSHENKILÖN
ja virkamiehen esteellisyysperusteista yksi on yhteisöjäävi. Henkilö on hallintolain 28 §:n mukaan esteellinen mm…