lakia lukien

Suomen kuntalait itsenäisyyden aikana

ARI MÖLSÄ

ari.molsa@oikeusjuttu.fi

Suomen nykyisen kuntajärjestelmän perusta luotiin 1800-luvun jälkipuoliskolla. Maaseudulla kirkollinen ja maallinen paikallishallinto e…