lakiklinikka

Miksi kunnan päätökset

pitää julkaista

yleisessä tietoverkossa?

UUDEN KUNTALAIN viimeisetkin pykälät tulivat voimaan 1.6.2017. Niiden joukossa myös 140 §, joka koskee päätösten antamista tiedoksi kunnan jäsenelle.…