suomi 100

Oulun kaupungin metsistä kaadetaan vuosittain puuta noin 40 000 kuutiota. Hakkuut kilpailutetaan, sillä kaupungilla ei ole omaa korjuukalustoa.

Kuntia kiinnostaa

VIHREÄ KULTA

Yli tuhannen hehtaarin metsäomaisuus on

125 k…