lakiklinikka

Miksi kunnan päätökset

pitää julkaista

yleisessä tietoverkossa?

UUDEN KUNTALAIN viimeisetkin pykälät tulivat voimaan 1.6.2017. Niiden joukossa myös 140 §, joka koskee päätösten antamista tiedoksi kunnan jäsenelle. Sen mukaan valtuuston, kunnanhall…