[ Työ ja koulutus ]

10

kysymystä

opettajien sijaisjärjestelyistä

Koulujen rehtorit saavat yleensä päättää lyhytaikaisten muutaman päivän sijaisuuksien täyttämisestä koulussaan. Sijaisten palkat maksetaan koulukohtaisista mää…