Tutkin ihmisten moraalista suhdetta tulevaisuuden teknologioihin. Yritän selvittää mm. missä tilanteissa ihmiset olisivat valmiita ulkoistamaan eutanasiapäätökset koneille tai koska sairaanhoitorobotti saa pakkolääkitä potilaan. Joudun työssäni miettimään päivittäin laajempiakin kysymyksiä ja törmään journalistien ja muiden maailmaa analysoivien ammattilaisten kysymyksiin siitä, mitä pitäisi tehdä teknologian haasteiden edessä. Tämän hetken yhteiskunnalliset ongelmamme ovatkin niin laajoja ja haastavia, ettei niihin ole helppoja vastauksia, joita yksi yksilö kykenisi tarjoamaan, edes tekoälyteknologian avulla.

On kenties paradoksaalista, mutta nykyfilosofeja ja -tutkijoita parempia kuvauksia siitä, miten ihmisten pitäisi toimia kehittyneen teknologian kanssa, saa tieteisfiktion puolelta. Filosofisten tieteiskuvitelmien puolelta on klassikon asemaan noussut televisiosarja Star Trek – The Next Generation (TNG). Star Trek oli kenties ensimmäinen sarja, joka keskittyi hahmojensa kehityskaarien tarkasteluun tuotantokausien ylitse. TNG:n tärkein hahmo oli avaruusalus Enterprisen kapteeni Jean-Luc Picard.

          *                    *                    *

”Ole kuin Picard” (tai kuin Voyagerin Janeway) olisi ratkaisuehdotukseni siihen, miten ihmisten pitäisi pärjätä ja tulla toimeen muuttuvan maailman teknologisten haasteiden edessä. Picard joutuu toistuvasti vastakkain äärimmäisen vaikeiden filosofisten ja eettisten tilanteiden kanssa, joissa punnitaan läpi kaikki mahdolliset eettiset vastakkainasettelut mitä mieleen voisi juolahtaa. Kerta toisensa jälkeen Picardin ongelmanratkaisutaidot joutuvat tilanteisiin, jotka näyttävät toivottomilta. Star Trekistä ja filosofiasta onkin kirjoitettu lukuisia kirjoja ja tieteellisiä artikkeleita. Keskeinen jännite TNG:ssä symbolisella tasolla rakentuu myös sen varaan, miten ihmiskunta vastustaa yhteensulautumista teknologian (Borg-lajin) kanssa.

Eräs TNG:n viehätyksiä on juuri Picardin moraalinen suoraselkäisyys. Hänen tehtävänään on tutkia ja ymmärtää universumia ja siellä asuvia elämänmuotoja sekä toimia rauhan välittäjänä, kulttuuriantropologina ja diplomaattina. Hän edustaa ihmiskuntaa, joka on saavuttanut yhtenäisyyden ja vapautumisen tuotantosuhteista. Ihmisten pääasiallinen tehtävä on kasvaa aikuisiksi ja kehittyä parhaaksi mahdolliseksi versioksi itsestään sekä osallistua hyvinvoivana ja terveenä paremman huomisen rakentamiseen ja ylläpitoon; yhteiskunnan reunaehdot ja järjestäytyminen on rakennettu tämän ihanteen varaan.

          *                    *                    *

Tiukassa tilanteessa Picard saadaan aina esitettyä viisaasti elävänä eettisenä sankarina. Hän osaa tasapainotella erilaisten hyveiden ja velvollisuuksien ristipaineessa. Samalla hän pitää katseensa keskeisessä tavoitteessaan: oikein toimimisessa.

Mitä sitten on oikeaa ja hyvää toiminta? Se on sitä, mikä edistää reiluutta ja oikeudenmukaisuutta; se on sitä, että toimii luotettavasti, rehellisesti ja kuitenkin rohkeasti ja maltillisesti, unohtamatta tärkeimpiä moraalisia periaatteita, jotka määrittävät kaikkea elämää. Nämä periaatteet ovat rakkaus, kauneus, totuus ja oikeudenmukaisuus. Päätökset ja teot, jotka ajavat kauemmaksi näistä perusarvoista tai hyveistä, ovat huonoja ja vääriä; päätökset ja teot, jotka vievät elämää lähemmäksi näitä, ovat oikeita. Nämä ovat niitä taitoja, joita tarvitsemme alkavalla uusien teknologioiden aikakaudella. Picardin sanoin ”ensimmäinen velvollisuus on aina totuudelle”. Väkeviä sanoja ”totuuden jälkeisellä” aikakaudella; toimikaamme muuttuvien teknologioiden aikakaudella siis aristoteelisilla hyveillä, sitoutuen toden puhumiseen rohkeasti ja suhtautuen maltilla meitä kohtaaviin haasteisiin.

Michael Laakasuo

Michael Laakasuo

Kirjoittaja on kognitiotieteen dosentti ja ihmisten teknologista suhdetta tutkiva sosiaalipsykologi.

Kolumni on julkaistu Kuntalehdessä 11/2020.

Kuva: Anastasia@FreeAndReal