Yrittäjä Saku Tuominen puhui Suomen Yrittäjien järjestämässä Kunnallisjohdon seminaarissa Tampereella muutoksesta. Tuomisen mielestä meillä on taipumus ylisuunnitella asioita, jolloin ihmiset ovat jo lähtökohtaisesti uupuneita uuden alkaessa. Väsynyt mieli on kielteisempi kuin levännyt, eikä haluttua muutosta saada vietyä onnistuneesti läpi. Siksi asioiden jakaminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi olisi tärkeää: ideoidaan, kokeillaan, kehitetään ja muutetaan.

                                      *                   *                   *

Hyvillä työoloilla ja johtamisella on Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan yhteys parempaan uneen. Työstressi ja johtamisen epäoikeudenmukaisuus aiheuttavat unihäiriöitä.

Kuntalehden kyselyyn vastanneista kunnanjohtajista valtaosa koki, että töitä on liikaa ja tukea liian vähän. Kysely oli osoitettu melko suppealle joukolle, mutta siitä voi päätellä suuntaa. Meneillään olevat isot muutokset syövät resursseja ja tekevät työpäivistä pitkiä. Kunnanjohtajan vaikeasta asemasta kertoo, että väsymyksestä julkisesti kertominen on riski uralle, mikä on omiaan lisäämään stressiä. Väsynyt johtaja johtamassa väsynyttä organisaatiota ei kuulosta muutoskykyiseltä.

Tuominen sanoitti empaattiseen tyyliinsä ajankohtaiset tunnelmat, jotka seminaariyleisö varauksetta osti. Sote- ja maakuntauudistusta ei mainittu, mutta se taisi pyöriä useammankin kuntapäättäjän ja yrittäjän mielessä.

                                      *                   *                   *

Rytinällä toteutettavaksi suunniteltu historian suurin lainsäädäntöhanke uuvuttaa. On huolta siitä, missä mennään ja mitä tapahtuu. Yli 200 000 ihmistä on vaihtamassa työnantajaa epävarmana tulevaisuudestaan ja pienemmät hyvinvointiyrittäjät arvuuttelevat kohtaloaan valinnanvapauden kiemuroissa. Useat heistä harkitsevat yrityksensä myymistä ja kunnat ulkoistavat kiivaasti terveyspalvelujaan.

Myös eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä perustuslakivaliokunnan jäsenet ja virkamiehet kamppailevat pitkien päivien kanssa. Valiokunnissa käy jaksamisensa äärirajoilla olevia asiantuntijoita antamassa lausuntoja ja monet twiittailevat turhautumisestaan.

                                      *                   *                   *

Kaikesta huolimatta ei voi olla ihailematta sitä optimismia ja energiaa, jolla monet muutosjohtajat hanketta vetävät. Poliittinen paine on kova, mutta myös kannustimet ja tavoitteet motivoivat. Projektijohtaja Päivi Nerg saa varauksetonta kiitosta eri osapuolilta avoimesta ja aktiivisesta viestinnästä. Tämä on ensimmäinen sote-uudistus, jossa kaikki mahdolliset viestintäkanavat on viritetty positiivisen tulevaisuususkon eteen, vaikka toteutuksen ongelmat ovat ilmeisiä.

Ja tottahan on, että myös onnistumisia on koettu. Tapahtui eduskunnassa mitä tahansa, muutosprosessi on käynnissä ja valtakunta on herätetty sen tarpeeseen. On kokeiltu, epäonnistuttu, tehty muutoksia ja onnistuttu. Vanhat organisaatiot on viritetty uuteen asentoon ja uusia kuntayhtymiä perustetaan. On Eksotea, Siun sotea sekä erilaisia valinnanvapauskokeiluja.

Nyt painaakin huoli: mitä voidaan säilyttää ja missä uusi lainsäädäntö hukkaa hyväksi havaittuja käytäntöjä? Mitä uudistus tekee onnistumisista kumpuavalle innostukselle, joka torjuu pahimman väsymyksen?

Älkää tuhotko sitä.

Marja Honkakorpi, päätomittaja

Kirjoitus on Kuntalehden 6/2018 pääkirjoitus