Kuntalehden 4/2023 pääkirjoitus

Juuri käydyt eduskuntavaalit olivat ensimmäiset, jossa monilla ehdokkailla oli luottamustehtäviä kunnanvaltuustossa, hyvinvointialueensa aluevaltuustossa ja eduskunnassa. Aluevaltuustoihin valittiin vuoden takaisissa vaaleissa 103 sellaista edustajaa, jotka istuivat aluevaltuuston lisäksi eduskunnassa ja kunnanvaltuustoissa.

Nyt eduskunnassa istuu 111 kolmen hatun edustajaa. Kolmoismandaatti nostaa esille muutamia mahdollisia ongelmia.

                    *          *          *

Kuntalehden edellisessä numerossa 3/2023 Merja Mäkisalo-Ropponen, sd., ja Paula Risikko, kok., kertoivat kokemuksiaan kolmella pallilla istumisesta. Mäkisalo-Ropponen kertoi pärjänneensä kolmoisroolissaan, mutta ei asettunut enää ehdolle eduskuntaan tänä keväänä. Risikko oli ehdolla ja myös meni läpi.

Molemmat olivat sitä mieltä, että laaja-alainen osallistuminen yhteiskunnallisiin luottamustoimiin tuo myös laaja-alaista näkemystä niin paikalliselle kuin valtakunnallisellekin tasolle. Risikko kertoi artikkelissa hoitavansa kyllä kolmoisroolinsa, mutta tekevänsä valtavasti töitä, ”eikä vapaa-aikaa todellakaan jää”.

Mäkisalo-Ropponen koki kuitenkin olonsa ristiriitaiseksi, kun hän aluevaltuustopestinsä aluksi istui niin Joensuun kaupunginvaltuuston kuin myös Pohjois-Karjalan aluevaltuustonkin puheenjohtajana. Muun muassa osaoptimoinnissa kuntien ja hyvinvointialueiden edut törmäsivät. Mäkisalo-Ropponen luopui tämän vuoden alussa kaupunginvaltuuston puheenjohtajuudesta.

                    *          *          *

Jääviysasiat saattavat nousta kolmoismandaatissa esille, joskin kuntatason käytännön asioiden päättämisellä ja valtakunnallisella lainlaadinnalla on omat pilttuunsa. Sen sijaan aluehallinnon astuessa mukaan kuvioon valtionhallinnon ja kuntatason välisessä rajankäynnissä tarvitaan selkeää ohjeistusta ja toiminnan läpinäkyvyyttä, jotta ongelmilta vältytään.

Lisäksi asialla on inhimillinen puolensa. Suuri työmäärä kuormittaa jo ns. yhden pallin kansanedustajaa, saati sitten triplavaikuttajaa. Tämä voi näkyä henkisenä ja fyysisenä uupumisena.

Luottamustoimet vaativat paneutumista ja perehtyneisyyttä. Ammattipoliitikoilla on oma tiiminsä tukemassa työn tekemistä, mutta vastuuta ja valtaa ei voi delegoida. Käytännössä monen toimen yhtäaikainen hoitaminen vaatii valtavasti aikaa ja junailua, jolloin herää tietysti huoli, kuinka vastuullisesti kaikki päätökset tehdään.

Kun tiimi selvittää valtuutetun asioita, valmistelee ja hoitaa, kuka lopulta valtaa käyttää?

Markku Vento, päätoimittaja