Kuntalehden 8/2022 pääkirjoitus

Suuren oppivelvollisuusuudistuksen ensimmäinen vuosi täyttyi tänä syksynä lukuvuoden alkaessa.

Aiemmassa mallissa oppivelvollisuus päättyi, kun nuori suoritti peruskoulun tai sitten kävi kevätlukukauden loppuun sinä vuonna, kun täytti 17 vuotta. Nykyään oppivelvollisuus päättyy, kun toisen asteen tutkinto on tehty tai kun nuori täyttää 18 vuotta.

Vuosi sitten voimaan tulleen lain mukaan toisen asteen tutkinnon suorittaminen muuttui opiskelijalle maksuttomaksi. Oppimateriaali ja välineet ovat nykyään opiskelijalle ilmaiset. Valtio on sitoutunut korvaamaan oppivelvollisuuden laajentumisesta koituvat kustannukset täysimääräisesti.

Korvaussummaa haarukoitiin viime syksynä 120–140 miljoonan euron välille, laskijasta riippuen. Ensimmäisen vuoden lisäkustannukset selvinnevät alkavana syksynä.

Perusajatuksena oppivelvollisuusuudistuksessa oli varmistaa, että koulutuspolku jatkuu myös peruskoulun jälkeen. Käytännössä uudistuksella pyritään torppaamaan nuorten syrjäytymistä varmistamalla, että jatko-opiskelupaikka ei jäisi enää varallisuudesta kiinni. Myös toisen asteen opintojen kesken jättämiseen haluttiin puuttua.

Ensimmäisen vuoden virallinen yhteenveto saadaan tämän vuoden lopulla ja ensi vuoden alussa. Mutta jo nyt voidaan alustavasti arvioida, kuinka uudistus on toiminut.

          *                   *                  *

Tämän numeron sivuilla 46–47 kerrotaan, että vuoden 2020 keväällä peruskoulun päättäneistä noin 2 700 nuorta oli ilman opiskelupaikkaa saman vuoden marraskuussa. Vuotta myöhemmin sama luku oli Opetushallituksen tilastojen mukaan noin 660. Ero on iso.

Vaikka toisen asteen opetuksen suosio on velvollisuuden myötä lisääntynyt, se ei yksin riitä. Opintojen kesken jättäminen on varsinkin ammattikoulutuspuolella ollut suuri ongelma. Uuden oppivelvollisuuslain mukana oppilaitokset ja kunnat joutuvat nyt valvomaan opintojen jatkumista.

– Aina on olemassa taho, joka on vastuussa nuoren ohjauksesta ja jonka tehtävänä on ottaa yhteyttä opintonsa keskeyttäneeseen nuoreen ja selvittää hänen tilannettaan, sanoo opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvos Piritta Sirvio.

          *                   *                  *

Jutussa kerrotaan enemmänkin uudistuksen toteutumisesta muutaman esimerkin kautta. Valkeakosken ammattiopistossa VAAO:ssa ollaan positiivisesti yllättyneitä juuri koulutuspolun eheyden paranemisesta. Nuorille on löytynyt tutkintoja, jotka aidosti kiinnostavat ja motivoivat heitä.

Sen sijaan toteutuneet kustannukset ovat ylittäneet reilusti ammattiopistolle myönnetyt valtionosuudet.

– Valtionosuus, jota saamme oppivelvollisuuden laajentamiseen, ei kata kustannuksia. Viime syyslukukaudella saimme valtiolta noin 60 000 euroa ja rahaa meni 115 000 euroa, VAAO:n rehtori Raimo Alarova kertoo.

Arvioitujen kustannusten ylittyminen ei ole kovinkaan suuri yllätys, mutta tärkeää on, että toisessa vaakakupissa on onnistumisia. Nuorten syrjäytyneisyyskehityksen vastainen kamppailu alkaa koulutuksesta, ja siinä ei saa epäonnistua.

Ilmoittautuminen Kuntamarkkinoille auki!

Tänä syksynä 14.–15.9. Kuntatalolla Helsingissä livenä pidettävien Kuntamarkkinoiden ilmoittautuminen on auki. Kannattaa käydä ilmoittautumassa kävijäksi jo nyt, jotta asia ei unohdu.

Osoitteessa kuntamarkkinat.fi voi paitsi ilmoittautua, myös tutustua syksyn tärkeimmän kuntatapahtuman ohjelmaan. Tervetuloa markkinoille, nähdään syyskuussa!

Markku Vento, päätoimittaja