Kuntalehden 12/2022 pääkirjoitus

Koko Suomi on nyt uuden edessä. Vuoden 2023 alusta alkaen hyvinvointialueet ryhtyvät huolehtimaan sosiaali- ja terveyspalveluista ja pelastustoimesta. Kunnissa ja kaupungeissa puolestaan alkaa uusi arki ilman isoa osaa perinteistä kunnallista perustoimintaa.

Mutta on toki yksi osatekijä, joka säilyy ennallaan: asiakas. Kuntien ja kaupunkien asukkaat tarvitsevat edelleen niitä samoja tärkeitä palveluja, joita ovat saaneet tähänkin asti kuntien ja kaupunkien tiskeiltä, kuntayhtymistä ja sairaanhoitopiireistä.

Hyvinvointialueet ovat rakentaneet toimintaansa ja organisaatioitaan vuoden aikana kovalla paineella. Monin paikoin vielä joulukuussa täytetään muun muassa digipuolen vetäjien virkoja, ja osa saattaa jäädä ensi vuodenkin puolelle.

Itse sairaanhoito- ja terveyskeskuspalvelut ovat toki toimineet läpi muutosprosessin, samoin pelastuslaitokset, eikä prosessin pitäisi näkyä asiakkaille millään tavoin.

          *          *          *

Sote-uudistusta markkinoitiin aikoinaan monin tavoin. Kustannussäästöistä ei enää puhuta, mutta toivottavasti terveys- ja sosiaalipalvelujen kehittäminen entistä paremmiksi kuitenkin säilyy yhä keskustelussa.

Yksi tärkeimpiä käytännön tavoitteita on yhteistyön lisääntyminen läpi julkisen kentän. On ajateltu, että uudet rakenteet täytyy luoda sellaisiksi, joissa osaset hyödyntävät paremmin kokonaisuutta kuin aiemmin.

Lainsäädännön mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu niin hyvinvointialueille kuin kunnillekin. Kunnissa on jo nyt muun muassa hyte-koordinaattoreita, jotka tekevät järjestöyhteistyötä ja koordinoivat erilaisia tapahtumia sekä kirjoittavat raportteja ja suunnitelmia.

Kuntanäkökulmasta laajasti ottaen hyteä tehdään varhaiskasvatuksessa, koulussa, liikuntapaikoilla, kirjastossa ja kaavoituksessa ja rakentamisessa eli aina, kun tehdään kuntalaisille hyvää arkea.

          *          *          *

Osakäytännön hyte-toiminnasta on kolmannen sektorin harteilla. Kunnilla on aina ollut tärkeä rooli avustaa ja tukea toimintaa.

Kunnissa ja kaupungeissa on kuitenkin ollut erilaisia käytäntöjä, ovatko hyte-toiminnot kuuluneet esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen rooteliin vai sivistyksen ja kulttuurin kontolle vai molempiin.

Nyt onkin tärkeää painottaa jälleen sitä yhteistyön tarvetta. Hyvinvointialueilta ja kunnista tarvitaan yhteistä koordinointia, kuinka asia hoidetaan. Kuntalehden tässä numerossa käsitellään laajasti sote-uudistusta.

Uudistuksen myötä kunnissa on lukuisia liikkuvia osia, jotka loksahtavat paikoilleen vasta käytännön työn myötä. Tärkeintä terveydenhoitoa on ennaltaehkäisy. Kunnissa tähän on aina panostettu turvaamalla hyvän arjen perusteita ja luomalla merkityksellistä elämää.

Tämä suuri vastuu kuntakentällä säilyy edelleen, ja olisikin toivottavaa, että tämä tunnistetaan ja tunnustetaan myös muulla julkisella sektorilla.

Markku Vento, päätoimittaja