Valtaosa ihmisistä pyrkii toimimaan niin, että heidän hyvinvointinsa vahvistuisi. Keskimäärin nuoret kouluttautuvat ja työskentelevät niin, että elämästä tulee mahdollisimman merkityksellistä ja hyvinvointi kasvaa. Joskus elämä kulkee kuitenkin niin, että nuori ei tiedä elämänsä suuntaa. Tulevaisuus näyttää niin harmaalta, ettei siinä näy vaihtoehtoja.

Monesti nuorille tarjotaan valmiita vaihtoehtoja valittavaksi ja vaihtoehtoja perustellaan niin sanotuilla ”järkisyillä”. Nämä järkisyyt eivät kuitenkaan näyttäydy mielekkäiltä vaihtoehdoilta jos ne eivät herätä nuoresta itsestään lähtevää kiinnostusta. Hyvinvointitutkimukset ovat osoittaneet, että tunteiden huomioiden on vähintään yhtä tärkeää hyvinvoinnillemme kuin nämä tarjolla olevat järkisyyt.

”Olen oppinut lisää itsestäni ja suunnittelusta ja olen saanut lisää itseluottamusta. En ole enää niin sulkeutunut ja osaan avata suuni helpommin. En ehkä ole aiemmin tiedostanut kuinka idearikas ja aikaansaava voin olla.”

Joskus on parempi herättää ensin tunteita ja vasta sen jälkeen tarjota rationaalisempia vaihtoehtoja. Silloin tarvitaan paljon peräänkuulutettua matalaa kynnystä ja kanssakulkijoita. Vallan hieno esimerkki tällaisesta tunteiden hyödyntämisestä on Kuopion Muotoiluakatemian Kiertoon-hanke.

Hanke yhdisti seitsemän nuorta ja neljä muotoilijaa tuotesuunnitteluprojektin ympärille. Hankkeessa työvalmennuksessa olevat nuoret suunnittelivat muotoilijoiden ja muiden ammattilaisten opastamana kierrätysmateriaaleista valmistettavan liikelahjan Kuopion kaupungin markkinointiyksikölle. Tuotesuunnitteluprojektin lopputuloksena syntyi Kuopio-palikat, jotka on valmistettu paikallisen puuverstaan ylijäämäpuusta. Kuopio-palikoilla voi rakentaa tunnetun kuopiolaisen rakennuksen tai suunnitella täysin oman rakennuksen. Lopputuloksessa on nähtävissä nuorten huikea potentiaali, yhteistyön voima sekä tekemisen ja oivaltamisen ilo. Kuopio-palikat tullaan jatkossa valmistamaan käsityönä Kuopiossa, Tukeva-säätiö sr:n työpajoissa.

”Oon oppinu paljon asioita, mutta myös oivaltanut paljon itsestäni. Pitkän työttömyyden aikana kadotin palan itsestäni. Kaikki se ideointi, halu ja itsevarmuus oli hukkunut jonnekkin, mutta te herätitte mut takas henkiin. Mun itsevarmuus on korkeimmalla mitä se on ikinä ollut ja mun koko maailma on mullistunut teidän myötä.”

Työpajoissa luovuus ja tieto tehtiin näkyviksi. Työpajoissa nuoret tutustuivat kestävän kehityksen ja kiertotalousajattelun teemoihin muotoilutyön kautta. Työpajoissa nuoret oppivat muotoilun mahdollisuuksista, suunnitteluprosessista sekä asiakas- ja tiimityötä. Hankkeen aikana järjestettiin lisäksi kolme erillistä työpajaa, joiden tarkoituksena oli tuottaa tekemisen iloa ja oivalluksia yksittäisten työpajojen muodossa. Näihin työpajoihin osallistui yhteensä 36 henkilöä.

Työn tavoitteena oli nostaa esiin nuorten piilevä osaaminen ja motivoida heitä käyttämään osaamistaan laaja-alaisesti. Toiminnot suunniteltiin niin, että ne tuottivat onnistumisen kokemuksia sekä iloa osallistujille. Asiantuntijoiden avulla tarjottiin nuorille useita eri näkökulmia muotoilualan mahdollisuuksista.

”Pääsin opiskelemaan hankkeen aikana!”

Hankkeesta tullaan kehittämään koulutusmalli, jonka tavoitteena on tukea kolmannen sektorin järjestöjen ja yhdistysten toimintaa muotoilun, käsityön ja muotoiluajattelun työpajojen avulla. Koulutusmallia voidaan soveltaa joustavasti, ja sen avulla voidaan kouluttaa järjestöjen henkilökuntaa työpajojen itsenäiseen toteuttamiseen.

Kursivoidut kohdat ovat hankkeeseen osallistuneiden nuorten kommentteja.

KIRJOITTAJAT: Sakari Kainulainen, Maiju Tiitto, Maiju Pääkkönen

Kainulainen työskentelee THL:n ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Sokra-hankkeessa ja Tiitto ja Pääkkönen työskentelivät Kiertoon-hankkeessa.

Kiertoon oli Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n Muotoiluakatemian hanke ja se päättyy kesällä 2019. Rahoituksen hankkeelle antoivat Kuopion kaupunki, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Kuopion Rouvasväenyhdistys ry sekä Lions Club Kuopio Canth.

www.muotoiluakatemia.fi

https://kiertoon.home.blog/