Oikeudenmukainen Kittilä-valtuustoryhmä on tehnyt Kittilän kunnanvaltuustossa 23.4.2018 aloitteen vs. kunnanjohtajan virkasuhteen päättämisestä koeaikana 30.4.2018 mennessä. Vs. kunnanjohtajan virassa ollessani on aloitettu mm. henkilöstöhallinnon kehittämishanke, jonka todettiin syksyllä 2017 työterveyshuollon kanssa käydyissä neuvotteluissa olevan yksi ratkaisukeino Kittilän kunnan henkilökunnan työhyvinvoinnin parantamiseksi ja poissaolojen vähentämiseksi, mitkä vaativat nopeita ja konkreettisia toimenpiteitä.

Kristiina Hänninen toteaa väitöskirjassaan Esimiestyön haasteet muuttuvassa kuntaorganisaatiossa (2008), että työyhteisön hyvinvointi vaatii onnistuakseen monta tekijää. Pelkästään esimiehen harteille työhyvinvointia ei voi laittaa, vaan koko työyhteisön sitoutuminen yhteisten tavoitteiden eteen on välttämätöntä. Keskeisenä tekijänä työhyvinvoinnin kannalta Hänninen mainitsee avoimen vuorovaikutuksen ja luottamuksen. Jokaisen työyhteisön jäsenen rooli on merkityksellinen. Työyhteisössä toinen ei voi asettua jatkuvasti syyttäjän asemaan eikä toinen alistua syytettävän asemaan. Tämä ei ole normaali toimintatapa missään työyhteisössä eikä se toimi myöskään normaalissa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja kanssakäymisessä. Työyhteisökäyttäytymiseen on otettava kokonaan uusi asenne. Keskustelemalla ja toista osapuolta kuuntelemalla saavutetaan parempia tuloksia ja ihmiset voivat paremmin.

                                      *                   *                   *

Kittilän kunnan luottamusmiehet ovat luottamusmiesasemansa myötä ”viran puolesta” osa Kittilän kunnan työyhteisöä, ja kaikista merkittävimmin luottamusmiehet ovat osa kunnanjohtajan työyhteisöä. Työyhteisön hyvinvoinnissa keskeistä on kaikkien osapuolten avoin vuorovaikutus ja luottamus. Myös liike-elämässä toimii oppikirjanomaisesti sanonta, että mitä monimutkaisemmaksi maailma ja bisnes muuttuvat, sitä vankemmin tarvitaan luottamusta.

Vs. kunnanjohtajan virassa toimivana olen sitä mieltä, että Kittilän kunnan työyhteisöön ei saada aikaiseksi avointa, luottamuksellista eikä toimivaa vuorovaikutusta entisin opein eli tuomalla asioita keskusteluun lehtien palstojen kautta tai esittämällä valtuustossa negatiivissävytteisiä kirjallisia kysymyksiä tai aloitteita yksittäisen viranhaltijan toimintaan liittyen, vaan tilalle on löydettävä uutta, avointa ja luottamukseen perustuvaa vuorovaikutteista keskustelukulttuuria.

Muussa tapauksessa käy jälleen niin, että on otettava puheeksi työsuojelukysymys myös vs. kunnanjohtajan kohdalla. Onko tarkoituksenmukaista Kittilän kunnan resurssit huomioiden, että taas viedään Kittilän kunnan viranhaltijaan liittyvä asia esimerkiksi työturvallisuusasiana viranomaisten tutkittavaksi? Esitän kysymyksen, kuinka paljon tällainen asioiden käsittelytapa vie jälleen kunnan resursseja ja voimavaroja kaikelta siltä kunnan kehittämiseen suuntautuvalta työltä, jonka pitäisi nyt viimeistään olla kunnan toiminnan prioriteetti numero 1, kun viranhaltijoihin ja luottamusmiehiin liittyviä asioita on massiivisesti eri viranomaisten tutkittavana tällä hetkellä ja asioiden tutkinta etenee viranomaisissa omia reittejään? Onko tarkoituksenmukaista jatkaa tätä toimintatapaa ja haaskata edelleen eri virkatehtävien hoitoon varattuja resursseja yhä edelleen näköjään jatkuvaan riitelyyn ja eripuraan?

                                      *                   *                   *

Itse en suostu tähän menettelyyn. Olen avoimen, hyvinvoivan ja toimivaan vuorovaikutukseen pystyvän työyhteisön kannalla ja katson että Kittilän kunnan resursseja tulisi alkaa suuntaamaan kuntalaisten palveluiden kehittämiseen, yrittäjien asioiden eteenpäin viemiseen, sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumiseen, kuntalaisten asioiden hoitamiseen ja yhteistyön rakentamiseen. Tulisi lukea sanasta sanaan VM:n arviointiraportin ohje: ”Kriisissä pitää pystyä keskittymään olennaiseen ja saada henkilöstö, päättäjät ja sidosryhmät uskomaan ja luottamaan selviytymiseen ja ratkaisujen löytymiseen”.

Kittilän kunnan luottamusmiehet ovat tällä hetkellä avainasemassa ratkaisujen löytymisessä. Hyvinvoivassa työyhteisössä jokainen voi kysyä itseltään, mitä minä voin osaltani tehdä näiden ratkaisujen löytymiseksi ja poikkeuksellisesta tilanteesta selviytymiseksi?

Sanna Ylinampa, Kittilän kunnan vs. kunnanjohtaja

Kirjoitus on julkaistu alun perin Kittilälehdessä 25.4.

Avatar
Kuntalehti
kuntalehti@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.