Haavanhoidon koulutusmalli - osa vaikuttavuusperusteista hankintaa

OneMedin toimitusjohtaja näyttää suuntaa kuntien kulupaineiden ja hoitajapulan ratkaisemiseen

Markus Henriksson, olette tuoneet Ruotsista Suomeen vaikuttavuusperusteisen haavanhoidon koulutusmallin. Miten haavanhoito liittyy kunnan talouteen?

Krooniset haavat ovat vähän puhuttu, mutta suuri terveydenhuollon kuluerä. Kroonisia vaikeasti paranevia haavoja esiintyy paljon; pelkästään painehaavoja arvioidaan olevan noin 80 000:lla henkilöllä vuodessa. Paine- ja muiden kroonisten haavojen kulut ovat vuodessa peräti viisi prosenttia terveydenhuollon menoista, 500-1000 miljoonaa vuosittain.

Mikä on ratkaisunne tähän etenkin kunnan vanhustenhuoltoa koskettavaan isoon terveysongelmaan?

Oikeanlaisilla tuotteilla ja osaamisella kivuliaat krooniset haavat voidaan parantaa murto-osassa nykyisestä paranemisajasta – jo perusterveydenhuollossa. Haavasidosten vaihtoväliä voidaan pidentää nykyisestä käytännöstä, mikä vähentää hoitajan työmäärän puoleen. Ja mikä parasta, haavojen paranemisaika lyhenee kuukausista viikkoihin.

Epäloogisen hyvää jälkeä kuntalaisille tehdään siis vähemmällä parempaa -menetelmällä?

Uusi vaikuttavuusperusteinen haavanhoidon koulutusmalli tarkoittaa kunnalle noin 80 prosentin säästöjä sidosmateriaaleissa, hoitajien haavanhoitotyöajassa ja matkakuluissa. Hoitajat ovat tyytyväisiä, kunta säästää peräti 80 prosenttia kuluissa, antibioottien käyttöä voidaan vähentää huomattavasti ja kunnassa vapautuu merkittävästi hoitajaresursseja auttamaan ikäihmisiä muussakin kuin haavojen hoidossa. Ja mikä tärkeintä – vähennämme kymmenien tuhansien suomalaisten inhimillistä kärsimystä.

Jo yli kymmenellä suomalaispaikkakunnalla on ilahduttavat kokemukset tästä. Yllä mainitut säästöprosentit perustuvat todellisiin laskelmiin esimerkiksi Saarikasta ja Oulusta.

Miten vaikuttavuusperusteinen hankinta liittyy haavanhoitoon?

Vaikuttavuusperusteinen haavanhoidon hankinta tarkoittaa sitä, että sairaanhoitopiiri tai kunta hankkii kokonaisuuden: laajasti soveltuvan tuotevalikoiman, haavanhoidon koulutusmallin sekä tulosten mittaamisen. Tuotevalikoima on valmistajariippumaton kokonaisuus ja joustaa koko sopimuskauden ajan. Haavanhoidon koulutusmalli puolestaan sisältää muun muassa teoriaopetusta, käytännön harjoittelua sekä OneWound-mobiilisovelluksen hoitajien vuorovaikutteiseen tukemiseen ja tulosten seuraamiseen. Suunnistusmetaforaa käyttääkseni sovellus on kompassi erilaisten haavojen ja tuotteiden metsikössä. Hoitaja ja potilas pääsevät nopeasti maaliin; kivulias haava paranee.

Digitaalisuus ja tekoäly voidaan valjastaa siis myös haavanhoidon asiakkaiden ja hoitajien parhaaksi?

Kyllä. CE-sertifioitu mobiilisovellus sekä tukee muun muassa lähi-, perus- ja erikoissairaanhoitajien työtä että toimii koko hoitoyksikön johtamisen tukena. Sovelluksen avulla yksikön johtajalla on näkymä yksikkönsä haavatilanteeseen lukumäärissä ja tilastoina.

Vastuullisuus on siis vaikuttavuuden – hoidon laadun ja kulusäästöjen – mittaamista?

Kyllä. Vastuu kunnan rahoista velvoittaa seuraamaan hankintojen hyötyjä.
Tällä hankinnalla vaikutetaan terveydenhuollon menoihin ja asiakkaiden toimintakykyyn sekä terveydenhuollon ammattilaisten työhyvinvointiin ja resursointiin. Ja kauneus on siinä, että malli tarjoaa valmiin mittariston – kaikki hankinnan hyödyt ovat välittömästi mitattavissa.

Hoitajapula ja ikääntyvät kuntalaiset. Mitä kunnan sote-asioista päättävän pitäisi tästä muistaa?

Vaikuttavuusperusteisuus voi tuoda isot säästöt. Varmistakaa, että haavanhoitotuotteiden kilpailutus toteutetaan kokonaisuutena niin, että syntyy yksi vastuutoimittaja. Vaikuttavuusperusteisessa hankinnassa voidaan pisteyttää tuotteiden kokonaishinta sekä menetelmä, jolla toimittaja parantaa hoitotuloksia ja vähentää kokonaiskuluja. Haavanhoidon vaikuttavuusperusteisella hankinnalla voitte saada aikaan totta tosiaan epäloogisen hyviä tuloksia kuntalaisten ja työntekijöiden parhaaksi.

 

Haavanhoidon koulutusmalli – osa vaikuttavuusperusteista hankintaa

– Inhimillinen kärsimys väheni ja hoitajamme ovat tyytyväisiä, kun he saivat tukea vaikeasti paranevien haavojen oikeanlaiseen hoitoon. Tämä malli on yksi selkeä ratkaisu lisäajan luomiseen vanhustenhoidon resurssipulassa, kertoo Perusturvaliikelaitos Saarikan palvelupäällikkö Anu Kinnunen.

Ensimmäiset tulokset ovat nähtävillä: haavojen paranemisajan lyhentymisen lisäksi koulutusmalli on vähentänyt haavanhoidon työaikaa sekä materiaali- ja matkakustannuksia noin 80 prosenttia sen käyttöön ottaneissa yksiköissä.  

Uutta koulutusinnovaatiota on hyödynnetty Suomessa kymmenellä eri paikkakunnalla muun muassa Saarikan alueella, Oulussa, Pihtiputaalla, Viitasaaressa, Kristiinankaupungissa, Kaunialassa ja Kuopiossa. Koulutusinnovaatio on osa vaikuttavuusperusteista hankintamallia, jolla kunta voi karsia kuluja samalla kun se parantaa hoidon laatua.

 

 

 

 

Markus Henriksson on OneMedin Suomen ja Itä-Euroopan toimitusjohtaja.
Hän harrastaa suunnistusta, triathlonia ja kesämökin puhteita.

OneMed toimittaa lääkinnällisiä laitteita ja tarvikkeita sekä tukipalveluita 12 maahan. Yrityksen tuotevalikoima koostuu omista ja maailman johtavien valmistajien tuotteista ja se tarjoaa vaikuttavuusperusteisia palveluja.

OneMed Oy
www.onemed.fi/
Jaa artikkeli
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.