CityHUB-lähijakeluasema vähentää ruuhkia ja päästöjä

Lähijakeluasema mahdollistaa yrityksille kevyen kaluston käytön keskusta-alueella: hub toimii keskusta-alueella välivarastona, jonne paketit kuljetetaan autoilla ja josta eteenpäin ne lähtevät kevyillä kulkuneuvoilla, kuten sähkörahtipyörillä. Hub vähentää keskustan ruuhkia, lisää liikenteen turvallisuutta ja tukee kaupunkien päästövähennystavoitteita.
Lähijakeluasemakonseptia kokeiltiin Turussa Puutorilla ja Kupittaalla, ja näistä Puutorin CityHUB jatkaa hankkeen päätyttyä ainakin vuoden 2021 loppuun saakka.
Lähijakeluasemaa suunnitellessa kannattaa varata aikaa suunnitteluun ja lupaprosessiin, joka voi viedä useamman kuukauden. Keskeinen sijainti ja tarpeeksi iso tila voi olla haastava yhtälö. Kannattaa tutkia, voisiko aseman sijoittaa olemassa olevaan kiinteistöön. Yksi vaihtoehto on hyödyntää kumppanin tiloja, esimerkiksi supermarketin parkkihallia, mikä saattaa keventää myös lupaprosessia.

Kustannus-hyötyanalyysin työkalulla saat hankkeen hyödyt esiin jo suunnitteluvaiheessa

Työkalu syntyi, kun haluttiin punnita, miten Turun keskustaan suunnitellun CityHUB-lähijakeluaseman malli toimii ja mitä vaikutuksia sillä voisi olla kaupungille. Työkalu rakennettiin yhdessä KPMG:n kanssa ja se soveltuu hyödynnettäväksi kaikenlaisiin hankkeisiin.
Kustannus-hyötyanalyysin työkalu tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi ja tulosten jalkauttamiseen. Työkalun avulla voi laskea, miten kehityshanke vaikuttaa kaupungin tai kunnan rahavirtoihin eli kassavirtaan. Se soveltuu sekä projektien suunnitteluun että seurantaan.
Työkalun tuottama tieto auttaa hallitsemaan riskejä, suuntaamaan resursseja oikein ja jalkauttamaan jo tehdyn työn tuloksia.

Ota työkalu käyttöön:
Lataa ohje kustannus-hyötyanalyysin tästä. 

Dronekuljetuksiin luotiin lupaprosessi

Hiilidioksidipäästöjen ja melun vähentämiseksi liikenteessä asetetaan yhä tiukempia vaatimuksia. Yksi lähitulevaisuuden potentiaalinen kuljetusmuoto on autonomiset, sähkökäyttöiset dronet, jotka ovat erittäin kustannustehokkaita, nopeita ja vähäpäästöisiä.
Tampereella hanke keskittyi drone-jakelun kokeiluihin ja kehittämiseen. Kaupungissa perehdyttiin drone-logistiikkaa ohjaavaan lainsäädäntöön ja luotiin yhdessä Puolustusvoimien ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa prosessi, joka helpottaa jatkossa lupien hakemista drone-liikenteelle. Kaikki droonien hyödyntämiseen liittyvät asiat on nyt koottu yhteen droneinfo.fi-sivuille.

Kuljetusroboteilla paljon liiketoimintapotentiaalia

Itsenäisesti kulkevat robotit ovat erittäin vähäpäästöinen keino kuljettaa tavaraa. Niitä hyödynnetään jo paljon teollisuudessa, mutta julkisissa ja kaupallisissa tiloissa robotit ovat vielä harvinaisia. Helsingissä pilotoitiin automaattisesti liikkuvaa lähettirobottia kauppakeskus Rediä ja viereisiä tornitaloja yhdistävässä ympäristössä.
Kokeilussa löydettiin liiketoimintapotentiaalia roboteille, ja pienellä kehitystyöllä siitä on mahdollista luoda kaupallinen toimintamalli. Robottien hyödyntämisessä kannattaa lähteä liikkeelle lyhyiden kokeilujen avulla.

Lue lisää hankkeen tuloksista

Citylogistiikan uudet ratkaisut -hankkeessa kestävämpää ja sujuvampaa kaupunkilogistiikkaa oli mukana kehittämässä yhteensä noin 100 logistiikka-alan yritystä. Hanke toteutettiin Turussa, Tampereella ja Helsingissä.
2,5 vuotta kestänyttä hanketta koordinoi Turun kaupunki ja mukana olivat Forum Virium Helsinki, Tampereen AMK, Turun AMK ja Valonia/Varsinais-Suomen liitto. Hanke oli osa 6Aika-strategiaa. Hanke oli EAKR-rahoitteinen ja sitä rahoitti Uudenmaan liitto yhdessä partnereiden kanssa.

Jere Lumikko
Jere oli Citylogistiikan uudet ratkaisut -hankkeen projektipäällikkö Turun kaupungilla.

Jere Lumikko
citylogistiikka.fi/
Jaa artikkeli
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.