Anne Kurkelan aika Lestijärven kunnanjohtajana on jäämässä reilun vuoden mittaiseksi. Kunnanhallitus päätti maanantai-illan ylimääräisessä kokouksessaan ryhtyä valmistelemaan luottamuspulasta johtuen kunnanjohtajan virkasuhteen päättämistä.

Myllerrys kunnanjohtajan ympärillä käynnistyi alkukesästä, kun Lestijärven kunnan hallintojohtaja Susanna Tuikka ja sen jälkeen muut kunnan johtavat viranhaltijat jättivät kunnanhallitukselle kunnanjohtajan toimintaa koskevat kirjelmät. Niissä kritisoitiin voimakkaasti Kurkelan johtamistaitoja, päätöksentekokykyä ja talousosaamista.

Kunnanhallitukselle lähettämässään vastineessa puolestaan Kurkela kritisoi kirjelmän jättäneiden henkilöiden toimintaa ja asian valmistelua. Vastineensa perusteella hän on kokenut, ettei toiminta ole ollut avointa, eikä työpaikan ongelmiin ole edes haluttu etsiä yhdessä ratkaisuja.

-Jos asioihin halutaan muutosta tai ratkaisua, niin silloin piilottelussa ei ole mieltä. Kun käsillä oleva asia tuli ensimmäisen kerran esille kunnanhallituksessa, olisi ollut suotavaa, että asia olisi käsitelty heti asianosaisten kesken, Kurkela kirjoittaa vastineessaan.

Ylen tietojen mukaan Anne Kurkela on itse esittänyt tilanteen ratkaisemiseksi johtajasopimuksen käyttöönottoa. Irtisanoutuminen luottamuspulan johdosta tietäisi kunnanjohtajalle johtajasopimuksen mukaista kuuden kuukauden palkkaa.

-Työyhteisön jakautuminen on koskettanut eri ihmisiä eri tavalla. Itselle tilanne on avautunut vasta loppukeväästä. Tämän vuoksi kyseenalaistan myös itse mahdollisuuttani jatkaa kunnan johtamista. Toivon, että kunnanhallitus ja edelleen valtuusto tekevät asiassa kuntaa parhaiten palvelevan päätöksen, vastineessa todetaan.