Jämijärven kunnanjohtaja Markus Ojakoski ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Samuli Kujansuu (kesk.) ovat torstaina 24.11. allekirjoittaneen sopimuksen, jonka perusteella Ojakosken virkasuhde päättyy 12. joulukuuta, mutta virantoimitusvelvollisuus päättyi välittömästi. Päättämissopimus on tiedoksi merkittävänä asiana ensi maanantaina kunnanhallituksen kokouksessa.

Ojakosken irtisanoutumisen takana oli lokakuussa jätetty valtuustoaloite, jonka valtaosa valtuutetuista oli allekirjoittanut. Aloitteessa tuotiin esiin tarve perustaa tilapäinen valiokunta, koska kunnanjohtajan toiminta ei aloitteen allekirjoittajien mielestä ole ollut asianmukaista.

-Näitä epäkohtia ovat esimerkiksi puuttuvat viranhaltijapäätökset, puutteellinen tiedottaminen, kehotukset henkilöstölle pidättäytyä keskustelemasta luottamushenkilöiden kanssa ja kunnanjohtajan vaikuttamisyritykset poliittiseen päätöksentekoon. Kunnanjohtajan kanssa on toistuvasti pyritty keskustelemaan asioiden selvittämiseksi, mutta kunnanjohtaja on näistä tilaisuuksista kieltäytynyt, valtuustoaloitteessa todettiin.

Marraskuun puolivälissä valtuusto päätti yksimielisesti tilapäisen valiokunnan perustamisesta. Vain kaksi päivää valtuuston kokouksen jälkeen Ojakoski esitti itse kunnalle pattitilanteen ratkaisuksi irtisanoutumistaan ja vuonna 2021 päivitetyn johtajasopimuksen käyttöönottoa.  Erokorvauksena Markus Ojakoskelle maksetaan kuuden kuukauden palkkaa vastaava summa.

Markus Ojakoski on toiminut Satakunnassa sijaitsevan Jämijärven kunnanjohtajana vuodesta 2019 lähtien. Aiemmin hän toiminut Kokemäen kaupunginjohtajana 2011-2014. Sen jälkeen hän on työskennellyt muun muassa keskustan eduskuntaryhmän pääsihteerinä vuosina 2015–2017 ja yksityisellä sektorilla ennen Jämijärvelle tuloaan.