FCG ja osana FCG:tä nykyisin toimiva Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI ovat nimittäneet uusia asiantuntijoita kuntakonsultointiin. Anu Tirkkonen on aloittanut johtavana asiantuntijana MDI:llä ja Terhi Päivärinta FCG:llä.

Tirkkonen on toiminut syksystä 2020 alkaen Kuntaliitossa Hankinnoilla työllistämisen vauhditus -hankkeen projektipäällikkönä. Aiemmin hän on toiminut Vantaan kaupungilla erilaisissa työllisyyteen liittyvissä tehtävissä.

Tirkkosen vastuualueena on erityisesti TE-palveluihin liittyvä työ.

Pitkän linjan koulutuspolitiikan asiantuntija Terhi Päivärinta toimii FCG:llä erityisesti opetus- ja koulutussektorin toimeksiantojen parissa.

Päivärinta on toiminut koulutoimenjohtajana, sivistysjohtajana ja ammatillisen koulutuksen kuntayhtymäjohtajana. Viimeisimpänä hän on toiminut Kuntaliiton hyvinvointi- ja sivistysyksikön johtajana. Hän on ollut myös jäsenenä Opetushallituksen johtokunnassa, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointineuvostossa, Itlan (Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön) hallituksessa sekä Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnassa.

FCG osti MDI:n koko osakekannan viime vuoden lokakuussa. MDI:n henkilöstö siirtyi työskentelemään FCG:n toimistoille vuoden 2023 alussa.