FCG Konsultointi Oy:

TtK Mari Valtanen on nimitetty asiantuntijaksi Hyvinvointi ja sote -toimialalle Ouluun.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:

DI Jutta Laine-Ylijoki on nimitetty johtavaksi asiantuntijaksi Ympäristöselvityksiin Helsinkiin.
Insinööri (AMK) Mikko Laine on nimitetty projektipäälliköksi Laitos- ja automaatiosuunnitteluun Vaasaan.
Insinööri (AMK) Tuomas Pääkkö on nimitetty projekti-insinööriksi Rakennetekniikkaan Ouluun.
Insinööri (AMK) Pauliina Riekkinen on nimitetty projektipäälliköksi Tuulivoimapalveluihin Helsinkiin.
Insinööri (AMK) Anna Salmensuo on nimitetty projekti-insinööriksi Talotekniikkaan Helsinkiin.