Ruohonen aloitti lahjoitusprofessuurissa tammikuun alussa. (kuva: Via Ramstén / Foto-Friitala Ky)

Kauppatieteiden tohtori Janne Ruohonen on valittu Tampereen yliopiston yritysoikeuden tenure track -professuuriin, jonka alana ovat erityisesti yritysten hallitustyöskentely ja kuntayhtiöt. Professuuri perustettiin lahjoitusvaroin. Ruohonen aloitti tehtävässä tammikuun alussa.

Lahjoitusprofessuurin rahoittajien näkemyksen mukaan professuurin molemmat teemat ovat käytännön yrityselämän kannalta keskeisiä.

Ruohosen tutkimusalueita ovat yhtiöoikeus, kuntayhtiöt ja tilintarkastusoikeus. Kuntayhtiöihin liittyy useita erityiskysymyksiä, jotka koskevat esimerkiksi kunnan omistajaohjausta ja hallituksen asiantuntemusvaatimusta. Kuntalaissa edellytetään, että hallituksessa on oltava riittävä toimialan ja liiketoiminnan tuntemus.

– Tähän kuntayhtiöiden hallitusten asiantuntemusvaatimukseen pitäisi suhtautua selvästi nykyistä vakavammin, sillä kuntayhtiöissä päätetään taloudellisesti merkittävistä ja kuntalaisten kannalta tärkeistä asioista, Ruohonen toteaa.

Ruohonen toimii aktiivisesti alaansa liittyvissä luottamustehtävissä, muun muassa Tampereen Seudun Osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtajana sekä eräiden nimitysvaliokuntien puheenjohtajana. Lisäksi Ruohonen on toiminut Valtioneuvoston kanslian rahoittaman velkojiensuojahankkeen toisena vastuullisena johtajana. Hän toimii myös hallitustyöskentelyn ja omistajaohjausasioiden kouluttajana.

Ruohonen väitteli kauppatieteiden tohtoriksi yritysjuridiikasta vuonna 2012 aiheenaan osakeyhtiön varojenjaon maksukykytesti. Ruohonen on aiemmin työskennellyt yritysoikeuden, erityisesti tilintarkastus- ja yhtiöoikeuden, professorina sekä sitä ennen yritysjuridiikan yliopistonlehtorina. Hän siirtyy Tampereen yliopistoon Itä-Suomen yliopiston yritysoikeuden professorin tehtävästä.

Professuurin lahjoittajia ovat muun muassa Hallituspartnerit ry, Suomen kuntasäätiö, Tampereen kauppakamari ja Tampereen kaupunki.

Avatar
Jorma Ylönen
jorma.ylonen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.