Jari Stenvall on toiminut professorina Tampereen yliopistossa syksystä 2013. (Kuva: Touko Hujanen)

Professoriliitto on valinnut vuoden professoriksi 2022 hallintotieteen professori Jari Stenvallin Tampereen yliopistosta.

– Professori Jari Stenvall on intohimoinen tutkija, pragmaattinen ja realistinen kehittäjä sekä arvostettu verkostopelaaja. Hän on työskennellyt hartiavoimin edistääkseen julkisen sektorin johtamisen tutkimusta tieteenalana sekä suomalaisen yhteiskunnan ja sen hallinnon rakenteiden kehittämiseksi, sanoo Professoriliiton puheenjohtaja Jukka Heikkilä.

Stenvallin tutkimusteemat liittyvät muutoksen johtamiseen, julkishallinnon uudistamiseen ja arviointiin, alueelliseen kehittämiseen, julkisiin palveluihin ja teknologian hyödyntämiseen hallinnossa. Stenvall on tutkimusryhmineen ollut muun muassa Iso-Britanniassa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa tutkimassa maiden julkista hallintoa sekä muissa kansainvälisissä tutkimusryhmissä muun muassa Suomen Akatemian tukemana.

Covid-19 on vaikuttanut merkittävästi Stenvallin tutkimus- ja arviointitoimintaan. Hän on ollut valtioneuvoston nimittämässä Onnettomuustutkintakeskuksen riippumattomassa tutkintaryhmässä tekemässä asiantuntija-arviota Suomen ensimmäisen aallon koronatoimien seurauksista ja varautumisesta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä professori Stenvall vastaa Tampereen yliopiston puolesta Suomen koronatoimien hallinto- ja johtamismallin arvioinnista.

Jari Stenvall on toiminut professorina Tampereen yliopistossa syksystä 2013. Tällä hetkellä Stenvall toimii lisäksi vierailevana professorina Glasgow’n yliopistossa ja Oxfordin yliopiston associatena. Stenvall on työskennellyt muun muassa Lapin yliopistossa julkishallinnon professorina 2002-2013 sekä Tampereen yliopistossa tutkimusprofessorina 2009-2010 ja tutkimusjohtajana 2000-2001.

Stenvall on uransa aikana kirjoittanut merkittävän määrän alan yleistajuisia oppikirjoja sekä opettanut kaikkia julkishallinnon osa-alueita erityisesti Suomessa mutta myös kansainvälisesti. Professori Stenvall on ohjannut satoja pro gradu -tutkielmia ja toiminut lähes 50 väitöskirjan ohjaajana.

Valinta julkistettiin liiton Communicatio Academica -tilaisuudessa torstaina. Palkintosumma on 20 000 euroa.