Muuramen kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 15.3. hallintojohtajan sijaiseksi HTM Jyri Mäntylän. Sijaisuus kestää Sami Niemen virkavapaan ajan, 10.7.2021 asti. Mäntylä aloittaa tehtävässään jo 22.3.2021. Kehittämisjohtajaksi valittiin jo aikaisemmin insinööri AMK Susanna Paananen ja henkilöstöpäälliköksi FM Mari Nurmiranta.

Mäntylä on toiminut viimeisimmäksi Ikaalisten kaupunginsihteerinä. Paananen siirtyy Muurameen Multian, Petäjäveden ja Uuraisten aluearkkitehdin tehtävistä ja Nurmiranta Jyväskylän kaupungin henkilöstöasiantuntijan tehtävistä. Uusi henkilöstöpäällikön virka irrotetaan talous- ja henkilöstöjohtajan varsin suureksi paisuneesta tehtäväkokonaisuudesta, ja Jukka Kaistisen nimike muuttuu samalla talousjohtajaksi.

Muuramen kunnan hallintosäännön 15 §:n mukaan hallintojohtajan ollessa estynyt kunnanjohtajan sijaisena toimii virkaiältään vanhin paikalla olevista toimialajohtajista. Kunnanjohtaja Ari Ranta-ahon poissa ollessa sijaisena toimii hallintojohtajan virkavapaan aikana tästä syystä talous- ja henkilöstöjohtaja Jukka Kaistinen.