Filosofian maisteri Mika Kemppainen aloittaa Lahden rakennus- ja ympäristövalvonnan johtajan virassa 2. tammikuuta 2018.

Kemppainen siirtyy tehtävään Oulunkaaren ympäristöpalvelujen ympäristöjohtajan tehtävästä. Aiemmin hän on työskennellyt VR Track Oy:ssä, Metsähallituksessa ja Geologian tutkimuskeskuksessa. Kemppaisella on kokemusta rakentamisesta, suunnittelusta, raaka-aineista ja ympäristöalan tehtävistä yli 20 vuoden ajalta.

Rakennus- ja ympäristövalvonta vastaa lupa-asioiden lisäksi myös jätehuoltoviranomaisen tehtävistä, ympäristöterveysvalvonnasta, eläinlääkintähuollosta, ympäristön- ja luonnonsuojelusta sekä vesistöjen- ja luonnon hoidosta.

Kemppainen valittiin virkaan 14 hakijan joukosta. Virassa pitkään toiminut johtaja Raimo Luukka jäi tehtävästä eläkkeelle 1. syyskuuta, ja viransijaisena on toiminut rakennuslupapäällikkö Markku Sivonen.