Kuntaliiton hallitus on valinnut Kuntaliiton edustajiksi uuden Hanselin hallitukseen  varatoimitusjohtaja Timo Reinan ja Laitilan kaupunginjohtajan Johanna Luukkosen.

Uudella Hanselilla tarkoitetaan yritysjärjestelyä, jossa Kuntaliitto ostaa valtiolta 35 prosenttia Hanselin osakkeista. Järjestely astuu voimaan syyskuun alussa.

Yritysjärjestely tarkoittaa samalla Kuntaliiton tytäryhtiö KL-Kuntahankintojen toiminnan supistamista. Kuntahankintojen hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Arto Sulonen ja jäseniksi Elina Liippola ja Aija Tuimala.