Kotkan kaupungin riskienhallintapäällikkö Ritva Kiiski on valittu Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -verkoston ohjausryhmän uudeksi puheenjohtajaksi ohjausryhmän tammikuun kokouksessa. Kuntien turvallisuutta edistävä verkosto toimii Kuntaliiton yhteydessä.

– Kunnissa turvallisuus- ja varautumistehtävät ovat monesti yhden henkilön tai pienen joukon tehtävinä, minkä vuoksi on erittäin tärkeää, että meillä on olemassa yhteistyöverkosto, jossa voimme jakaa ajankohtaista turvallisuustietoa ja hyviä käytäntöjä, Ritva Kiiski kertoo.

Kuntien vastuulla ovat muun muassa koulut, päiväkodit, kirjastot, uimahallit, muut lähiliikuntapaikat, katujen auraus ja vesihuolto taajama-alueilla sekä usein myös sähkönjakelu ja kaukolämpö.

– On välttämätöntä, että kuntalaisten palvelut toimivat myös erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, Kiiski sanoo.

Ritva Kiiski on työskentelee Kotkan kaupungin riskienhallintapäällikkönä. Hän on ollut keskeisesti mukana kehittämässä Kymenlaakson turvallisuustoimijoiden yhteistoimintaa Kymen Turva -yhteistyöelimessä.

Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -verkostoon kuuluu lähes neljäsataa jäsentä vajaasta kahdensadasta Suomen kunnasta. Verkoston edellinen puheenjohtaja oli Tampereen riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula.