Sari Välimaa aloitti vuodenvaihteessa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan kunta-agenttina. Kunta-agentin tehtävänä on rakentaa kunnan ja maakunnan yhteistyötä, kun tuleva maakuntauudistus siirtää vastuun lasten ja nuorten sote-palveluista kunnalta maakunnalle.

Välimaa toivoo pystyvänsä luomaan yhteisiä foorumeita, joiden ympärille hallintokunnat voivat kokoontua keskustelemaan ja linjaamaan tärkeitä asioita yhdessä.

– Sote-palveluita uudistettaessa näen olennaisena, että keskiössä ovat koulu ja varhaiskasvatus. Siellä lapset arkeaan viettävät. Kunta-agentti edistää tätä sivistys–sote-yhdyspintaa, pohtii Välimaa.

Jokaisella yhteistoiminta-alueella työskentelee yksi kunta-agentti: Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Kuopiossa. Tiimiin kuuluu lisäksi yhteinen ruotsinkielinen kunta-agentti. Välimaa toimii TYKS erityisvastuualueella.

Kunta-agentit toimivat opetus- ja kulttuuriministeriön strategisessa ohjauksessa ja Opetushallitus koordinoi työtä alueellisista lähtökohdista käsin.