Muuramen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistyspalveluiden palvelujohtaja Simo Oksanen on valittu Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen uudeksi sote-koordinaattoriksi.

Oksanen aloittaa tehtävässä 1.3.2018. Määräaikainen tehtävä jatkuu vuoden 2019 loppuun asti. Sote-koordinaattori työskentelee tulevan maakunnan valmistelutehtävissä yhdessä järjestämistehtävien suunnittelusta vastaavan Mikael Palolan ja palvelutuotannon valmistelija Kati Kallimon kanssa.

Valinnan mahdollisti sosiaali- ja terveysministeriön tammikuussa tekemä päätös myöntää lisämääräraha Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. Määräraha on kohdennettu alueellisen sote-koordinaattorin palkkaamiseen. Keski-Suomi haki rahoitusta joulukuussa ja julisti samalla tehtävän sisäisesti haettavaksi uudistustyössä mukana olevien organisaatioiden kesken.

Tehtävää haki 14 henkilöä, joista haastatteluryhmä valitsi tehtävään yksimielisesti Simo Oksasen.

Simo Oksanen pysyy virkasuhteessa Muuramen kuntaan, mutta hänen työpanoksensa kohdentuu kokonaan uudistusprojektiin. Projektia hallinnoiva Keski-Suomen liitto maksaa Muuramelle ministeriön rahoituksesta korvauksen palkkakustannuksista.

Oksanen työskentelee maaliskuun alusta lähtien osana maakunta- ja sote-uudistuksen projektitoimistoa. Työtilat sijaitsevat Jyväskylässä Keski-Suomen liiton tiloissa.