Susanna Wilén toimii tällä hetkellä terveys- ja sairaanhoitopalvelujen va. toimialuejohtajana. Aiemmin Wilén on työskennellyt Siun soten sairaalapalvelujen johtajaylilääkärinä, keskussairaalan päivystysalueen palvelujohtajana, ensihoidon vastuulääkärinä ja päivystyksen ylilääkärinä.

Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtajan virka avattiin julkiseen hakuun loppuvuodesta 2022 edellisen viranhaltijan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. Virkaan oli kaksi kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa, joista molemmat kävivät läpi henkilöarvioinnin ja haastattelun.

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut on henkilöstömäärältään ja talousarvioltaan Siun soten suurin toimialue. Toimialueella on noin 3000 työntekijää ja sen vuosibudjetti noin 280 miljoonaa euroa. Toimialueeseen kuuluvat perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito, suun terveydenhuolto, päivystys- ja ensihoitopalvelut, kuntoutus sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja toimii myös Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella terveydenhuoltolain 57§:n mukaisena vastaavana lääkärinä.