Valtioneuvosto on nimennyt uuden johtokunnan valtion asuntorahastolle ja asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle Aralle. Uudeksi puheenjohtajaksi on nimetty Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Varapuheenjohtajana toimii professori Mari Vaattovaara (Helsingin yliopisto). Jäseniä ovat kansanedustajat Timo Heinonen, Petri Honkonen ja Riitta Myller sekä asiamies Lauri Lehtoruusu (Suomen opiskelija-asunnot SOA ry), pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta (Pelastakaa Lapset ry), yliasiamies Matti Rautiola, Rakennustietosäätiö RTS (eläkkeellä) ja ylijohtaja Kirsi Varhila (sosiaali- ja terveysministeriö). Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön edustajana johtokunnassa toimii erityisasiantuntija Hanna Dhalmann.

Johtokunta päättää asuntorahaston ja kehittämiskeskuksen toimintalinjoista sekä merkittävistä lainoitus- ja tukitoimintaa koskevista asioista. Johtokunnan tehtävänä on huolehtia myös rahaston maksuvalmiuden säilymisestä.

Johtokunnan toimikausi on 1.11.2018–31.10.2022.