HUSin hallituksen nimitystoimikunta esittää HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan tehtävään yksimielisesti dosentti Atte Meretojaa. Meretoja toimii tällä hetkellä HUSin Neurokeskuksen toimialajohtajana. Tehtävää tavoitteli kuusi hakijaa.

HUS-kuntayhtymän valtuusto päätti kesäkuussa eriyttää HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan tehtävän HUSin toimitusjohtajan tehtävästä. Uutta virkaa ei perusteta, vaan se liitetään osaksi tehtävästä kiinnostuneen nykyistä virkaa.

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta käsittelee nimitystä 16. syyskuuta ja antaa nimitystoimikunnan esityksestä lausunnon HUSin hallitukselle. Hallitus päättää nimityksestä samana päivänä.

Sairaanhoitoalueen johtajan tehtävänä on johtaa tulosalueensa toimintaa, vastata sen toiminnasta ja talouden hallinnasta sekä siitä, että tulosalueelle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Lisäksi hän toimii sairaanhoitoalueen lautakunnan esittelijänä.

Mainos